Snakk med oss Asfaltkalkulator

Nyttig å vite når du skal legge asfalt

Sommeren er høysesong for oppgradering av utearealet, og du er kanskje en av de som har planer om å asfaltere innkjørselen? I denne artikkelen forteller vi deg det viktigste du trenger å vite om asfaltering, slik at du får mer kunnskap før du bestiller og kan slå av en fagprat med oss.

Arealet og grunnforholdene
Prisen avhenger, naturlig nok, av hvor mye asfalt du vil at vi skal legge. Vi trenger først og fremst informasjon om antall kvadratmeter; når du har målt opp så kan du bruke vår asfaltkalkulator. Vi bruker asfaltgrusbetong med steinstørrelse 8 mm (Agb8) som standard for våre priser – denne asfaltkvaliteten er velegnet for private oppkjørsler som skal tåle normal bruk og at en eller flere biler står parkert.

Grunnforholdene der det skal asfalteres er helt avgjørende med tanke på forarbeidene (graving, masseutskiftning et cetera). Generelt sett kan vi si at innkjørsler i områder med mye fall, helninger eller i nærheten av bakker krever mer forarbeid. Vi vurderer også fastheten i selve grunnen; asfalt er et tungt dekke som krever motstand for å tåle trykket over tid. Løse masser må fjernes før vi kan bygge opp og stabilisere grunnen med et grus-/pukklag før asfalteringen. Grunnforholdene påvirker tykkelsen (og prisen) på pukklaget. Som en tommelfingerregel kan du gå ut fra at normalt, fast underlag krever cirka 10 cm mens et løsere underlag med mye jord/leire krever at massene fjernes og et tykkere pukklag.

Drep og fjern vegetasjon
Det er brutalt, men det må til. Vegetasjon er en av asfaltens verste fiender, og den må fjernes før vi setter i gang. Dette kan du gjøre selv, og du må bruke et ugressmiddel som får jobben gjort.

Asfaltering er enkelt – i prinsippet
Det er enkel fysikk som gjelder; når vegetasjonen er fjernet må vi etablere underlaget før vi kan legge asfalt. Grus/pukklagets viktigste jobb er at den gir jevn vektfordeling av asfalten til grunnen under. Dette er igjen helt avgjørende for at asfaltdekket skal ligge stabilt og forbli jevnt og pent over hele levetiden – ofte beregnet til cirka 20 år.

Valg av asfaltkvalitet
Som tidligere nevnt, vår anbefaling er Agb8 til private oppkjørsler og eventuelle andre asfalterte områder – som under sittegrupper – på eiendommen. Har du planer om å anlegge en privat vei med fartshumper – eller en snuplass for tungtrafikk – så snakker vi selvsagt helt andre asfaltblandinger og tykkelser. Vi utfører også slike oppdrag, men da er ikke asfaltkalkulatoren til særlig hjelp. Kontakt oss, gjerne på mail, så tar vi en prat om ditt prosjekt og dine idéer.

Rydd og flytt biler før vi kommer
Vårt mål er alltid å få jobben gjort, fagmessig og effektivt. Det forutsetter – selvsagt – at du rydder området og flytter eventuelle biler før vi kommer. Maskinlegging av asfalt krever store maskiner som igjen trenger godt med plass for å komme til.

Etter at asfalten er lagt
Asfalt er en genial råvare med unike egenskaper, en av dem er at materialet er lett å bearbeide når det er varmt (når du har riktig utstyr) og at vekten på dekket øker etter at det er lagt. Herdingsprosessen, fra nylagt svart asfalt til hard og gråaktig, kan ta opptil et år. Du bør derfor beskytte den nylagte asfalten mot tungt punktpress – f eks bruk av jekk eller støtte til MC – gjennom det første året og spesielt på varme sommerdager. Legg gjerne en plankebit under for å unngå skader.

Når det gjelder vedlikehold, så holder det med å koste og spyle asfalten om våren og et par ganger gjennom sommerhalvåret. Hvis du bruker høytrykkspyler, pass på å holde tilstrekkelig avstand slik at du unngår skader på dekket.

Bruk vår priskalkulator
På nettsiden vår finner du asfaltkalkulatoren som gir deg prisen med det samme. Mål opp arealet og legg inn antall kvadratmeter i kalkulatoren.

I priskalkulatoren har vi brukt standarden Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, en kvalitet som er velegnet til private oppkjørsler og gårdsplasser.

Vi kan levere opp til Agb16, men da dreier det seg som oftest om asfaltering av industriområde eller lignende som er beregnet for tungtrafikk.

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!