Snakk med oss Asfaltkalkulator

Graving og masseutskiftning

GRAVING OG MASSEUTSKIFTING

Masseutskiftning betyr å fjerne løsmasser som ikke har tilstrekkelig bæreevne, og erstatte disse med masser som gir et godt fundament og god bæreevne. Masseutskifting kan enten utføres ved at eksisterende masse fjernes helt, eller ved at ny masse brukes til å fortrenge gammel masse. 

Dersom grunnen er for myk/ustabil – f eks torv, leire eller generelt våt jord – må masseutskiftning benyttes for å stabilisere og forsterke underlaget. Det betyr at vi erstatter med sprengstein eller annen egnet masse, avhengig av hva som gir best resultat på det aktuelle området.

Masseutskiftning krever omhyggelige grunnundersøkelser og målinger, slik at vi finner dybden på de ustabile massene. Samtidig må vi ta hensyn til eventuelle omkringliggende infrastruktur og bygninger, slik at vi er helt sikre på at massen kan fjernes uten at det får negative konsekvenser.

Når vi har erstattet gammel masse med ny, må området planeres og klargjøres før asfalteringen kan begynne. 

Det sier seg selv at du bør bruke et seriøst firma med gode referanser til grave- og masseutskiftningsarbeid. Dersom dette ikke gjøres fagmessig, kan det potensielt medføre store økonomiske konsekvenser for deg som oppdragsgiver. Øst Asfalt har maskiner som er tilpasset denne typen jobber, erfaring og gode referanser.

Grave og/eller masseutskiftning gjennomføres til avtalt tid og pris, enten som et enkeltstående oppdrag eller som del av større prosjekt der asfaltarbeidene også inngår.

Ta kontakt for mer informasjon, befaring og pristilbud.

MASSEUTSKIFTING
MASSEUTSKIFTING
Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!