Snakk med oss Asfaltkalkulator

Velge asfaltbedrift – hvem skal få oppdraget?

Som mulig kunde og oppdragsgiver så er du med på å påvirke fremtiden for bransjen vår. Pris, kvalitet og leveringstid har selvsagt stor betydning, men det finnes flere faktorer. Hvis du, for eksempel, også legger vekt på gjenbruksasfalt og bruk av miljøvennlige maskiner så sender du et viktig signal til asfalteringsbransjen. Du bestemmer, men her er noen faktorer vi synes at du bør ta med i betraktningen når du skal velge:


Gode referanser

Seriøse asfaltbedrifter har erfaring, historikk og gode referanser. Har bedriften nylig utført et tilsvarende oppdrag, kanskje til og med i nabolaget? Hør gjerne også med venner og bekjente – eller de som bor der du ser at det er nylagt asfalt – om hvilke erfaringer og anbefalinger de har.


HMS og miljøsertifiseringer

Alle seriøse aktører kan fremlegge dokumentasjon på at de følger bransjens strenge regler, og etiske standarder, når det gjelder HMS og miljø. I vår bransje, hvor vi håndterer tunge maskiner og kokvarm asfalt, er kravene selvsagt ekstra strenge til HMS-arbeidet. Det samme gjelder for utslipp og andre miljøpåvirkninger; her må alle dokumentere sitt arbeid regelmessig samtidig som det ettergås ved stikkprøver og kontroller.


Offentlige innkjøp

Når kommuner og andre store aktører har et asfalteringsprosjekt, må alle som søker om å få oppdraget gjennom en omfattende anbudsprosess. I tillegg til pris og leveringsdyktighet, så blir alle deler av bedriftens virksomhet – som f eks HMS og miljø – grundig ettergått. Å komme gjennom dette nåløyet, som Øst Asfalt gjør, betyr at bedriften på alle måter har orden på dokumentasjonen.


Gjenbruk av asfalt

Asfalt er et naturprodukt og en knapp ressurs. Når asfalt skal fjernes, må den håndteres forskriftsmessig og leveres til et asfaltverk for oppmaling til asfaltgranulat som brukes i produksjon av ny asfalt. Som kunde kan du også be spesifikt om at miljøvennlig asfalt skal benyttes.


Avstander

Øst Asfalt utfører oppdrag i Oslo og deler av Viken; årsaken er enkelt og greit at vi ikke ønsker jobber hvor det er for lang avstand til prosjektet. Lang avstand betyr ikke bare at transporttiden blir ulønnsom – for deg og for oss; vel så viktig er det miljømessige aspektet. Vår anbefaling til deg som bor utenfor vårt geografiske arbeidsfelt: bruk den beste aktøren (ut fra de kriteriene vi har nevnt) i ditt område.


La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi sørger for at asfalteringen blir fagmessig utført, noe som selvsagt også inkluderer graving, masseflytting og øvrige grunnarbeider. Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag i Oslo og deler av Viken, og  lover profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris. Vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 


97% utslippsreduksjon

I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). Hele vår maskinpark går på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!