Snakk med oss Asfaltkalkulator

Støttemurer og trapper

Trapper og/eller støttemurer bidrar til å definere eiendommen på en flott og helhetlig måte. Du har mange valgmuligheter, både når det gjelder løsninger og materialer; her er det budsjettet og fantasien som avgjør. 

Bygge støttemur
Lag en plan/tegning før du starter, og husk at støttemurer som er høyere enn 100cm som regel må byggemeldes til kommunen. Hvordan er grunnforholdene, og hvilket trykk kommer på baksiden av muren? Dersom muren skal bli mer enn 90 cm høy anbefaler vi at du konsulterer en fagperson eller i hvert fall setter bort grunnarbeidet (drenering og såle). Dette er spesielt viktig når det er helning og mye jord og leire i grunnen. Bruk av fiberduk, Jordarmering og isolasjonsplater er påkrevd når de stedlige massene er dårlige. Sikring som for eksempel jordarmeringsnett bør alltid benyttes.

Materialvalg
Du må først og fremst bygge en mur som må tåle belastningen den vil bli utsatt for, så kan du velge i forhold til smak/utseende og pris. De fleste produsenter har byggeinstruksjoner som viser deg trinn-for-trinn hvordan du går frem. Husk for all del på at fundamentet er det aller viktigste; også tunge materialer, som for eksempel granittblokker, vil flytte på seg eller rase dersom grunnarbeidet ikke er fagmessig utført.

Få noen til å gjøre jobben for deg?
Hvis du setter bort arbeidet, bruk en bedrift som er sertifisert (har Ansvarsrett) for bygging av støttemur. Hvis du bruker en «fagmann» som mangler godkjenning, så er det du som må ta regningen dersom muren raser – også for de skadene dette potensielt forårsaker på personer og gjenstander. Øst Asfalt er sertifisert for bygging av støttemurer, og vi har også gode referanser.

Trapper
Før du går i gang, beregn nøyaktig hvor trappen skal stå og hvor mange trinn den skal ha (lengde/helning). Marker trappen i terrenget, ta mål og regn ut hvor mye materiale du trenger. Husk at trappen må frostsikres, slik at den ikke blir påvirket av temperatursvingninger og tele. 

Grunnarbeid

  • Du må grave deg ned til frostfri dybde. Når du har gjort det, legg markisolasjon med en trykkfasthet på minimum 200 og en tykkelse på 5cm – dette vil fungere som frostsikring.
  • Fyll på med stein, og sørg for god drenering ved trappens laveste punkt slik at du ikke får en grop hvor det samler seg vann.
  • Så legger du et jevnt lag med grov grus/pukk (0-8mm knust masse); denne komprimerer du ved hjelp av en vibroplate eller -stamping.
  • Bygg trappen nedenfra og jobb deg oppover. Hvert trinn bør ha en helling på cirka 1cm utover slik at vann renner av.
  • Kontrollmål med vater at du beholder samme helling fremover for best mulig vann-avrenning.
  • Fyll opp med grus på innsiden av opp-trinnet for å gi støtte til legging av neste trinn. 

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer arbeid knyttet til uteanlegg, også fagmessig etablering av støttemurer og trapper i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.  

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!