Snakk med oss Asfaltkalkulator

Legge asfalt? Sjekk HMS-papirene før du velger.

Asfaltering involverer tunge maskiner, kokende varm og tung masse og arbeidsfolk som har en selvsagt og lovfestet rett til å ha en trygg arbeidsplass hvor HMS har absolutt høyeste prioritet. Å velge en HMSREG-bedrift er i tillegg rimeligere enn mange tror.

HMS

En bedrift som velges av det offentlige og store aktører

Øst Asfalt utfører også større asfalteringsoppdrag, som for eksempel utbedring av offentlige veier og etablering av dekke i parkeringshus. Her møter vi ytterst profesjonelle prosjektledere/innkjøpere som går oss grundig etter i sømmene og sjekker alle forhold ved vår bedrift.

Øst Asfalt er HMSREG-godkjent

I vår bransje er systematisk HMS-arbeid, regelmessig kvalitetskontroll – og dokumentasjon av at norske og internasjonale lover og miljøkrav følges – en forutsetning for i det hele tatt å bli vurdert i anbudsprosesser ved offentlige innkjøp. 

HMSREG er en portal som skiller gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Hmsreg.no har siden 2016 samlet inn og registrert erfaringsdata, merknader og annen nøkkelinformasjon om leverandører og leveranser. Her logges for eksempel inn- og utpasseringer på arbeidslokasjoner med varsling av uregelmessigheter og avvik. Avvik kategoriseres og samles som erfaringsdata knyttet til leverandøren og eventuelle underleverandører.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi er, som nevnt, en HMSREG-godkjent bedrift som utfører alle jobber knyttet til uteanlegg, parkeringskjellere og veier i Oslo og sentrale deler av Viken. Øst Asfalt garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris. Vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407, eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!