Asfaltkalkulator

Reparere asfalt

Ujevnheter, hull og sprekker i asfalt er et signal om at noe bør gjøres – raskt. Vann siver ned i underlaget, is vil gjøre hull og sprekker større om vinteren, mens den daglige trafikken fortsetter å legge press på dekket. Konsekvensen blir at skadene utvikler seg og blir større før bærelaget og asfalten brytes ned. Det finnes flere måter å reparere asfalt på. 

Tenk på sluttresultat og levetid
Det finnes produkter å kjøpe for deg som vil reparere skadene selv. Det er selvsagt en rimelig løsning, i hvert fall på kort sikt. Ønsker du en pen og fagmessig utført reparasjon med lang levetid, så anbefaler vi at du overlater jobben til profesjonelle som oss i Øst Asfalt. Vi har erfaring med denne type arbeid, kvalitetssikrede metoder for å reparere ulike asfaltskader og – ikke minst – spesialmaskiner og utstyr som vil gjøre sluttresultatet bedre.

Hele det svekkede området, ikke bare hullet
Dersom du selv fyller ny asfalt i et hull, kan konsekvensen bli at hullet dukker opp igjen relativt raskt. Det kan være flere årsaker til dette, som for eksempel at det er sprekker rundt hullet som du ikke ser eller at den nye asfalten ikke fester seg ordentlig til det eksisterende asfaltdekket. Etter en vinter hvor vann og is har sivet ned og sprengt på det reparerte området, så kan det fort skje at hullet er på plass igjen når våren kommer.

Første steg på veien mot ferdig reparert, holdbar asfalt er å behandle hele området som er skadet. Der du ser et hull eller en ujevnhet, ser vi et område med et forløp rundt det som er synlig på overflaten. Vi vil da skjære eller høvle slik at vi, fra starten av, arbeider med hele skadeområdet. Dette inkluderer en sjekk – og eventuell forsterkning av – av underlaget (pukk), slik at vi er sikre på at asfaltlappingen skjer fagmessig med lang levetid som resultat. 

Først fjerner vi asfalt fra problemområdet
Når vi freser asfalt, fjerner vi det øverste laget av asfalten på problemområdet. Det betyr at vi høvler, skjærer eller planfreser – avhengig av hvilken teknikk og løsning som vil gi det beste resultatet på det aktuelle området. All overskuddsasfalt sendes til gjenvinning hvor det varmes opp og brukes til produksjon av ny asfalt.

Reparering av asfalt
Vi har fokus på sluttresultatet gjennom hele prosessen, også før vi starter med asfaltfresingen. Det betyr for eksempel at vi beregner helning med tanke på å lede vann, eventuelle skjøter med/overgang til den delen av asfalten som ikke freses. Samtidig så klargjør vi selvsagt for vellykket legging av den nye asfaltmassen, slik at den fester og blir sømløst integrert med den gamle asfalten. Det er kvaliteten på arbeidet med å fjerne gammel asfalt – og forberedelsene til lapping eller legging av nytt toppdekke – som avgjør hvor godt, slitesterkt og pent sluttresultatet blir.

Etter at vi har gjort jobben så vil det asfalterte området fremstå som nytt, jevnt og sterkt, noe som også betyr at levetiden er forlenget. 

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag, små og store, i Oslo og deler av Viken. Vi lover profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!