Asfaltkalkulator

Pukk til de viktige grunnarbeidene

Grunnarbeidet, forberedelsene du gjør før asfalten legges, er av kritisk betydning for at det resultatet skal bli flott og at asfaltdekket holder seg slitesterkt og jevnt i hele levetiden, ofte anslått til 20 år. Siden ferdig lagt asfalt veier mye, må den legges på et område som tåler den konstante vekten over tid, sommer som vinter. Da må vi bruke pukk, men hva er det egentlig?

Forskjellen på pukk og grus
Pukken produseres av fast fjell som sprenges, knuses og siktes. Materialet i seg selv, og produksjonsprosessen, gir et ensartet og mer stabilt materiale enn grus. Knust berg har skarpe kanter som gjør at det ikke ruller/flytter på seg, noe som er viktig når vi jobber med grunnlaget som asfalten skal ligge på.

Grus eller naturgrus har løsnet «av seg selv», det vil si at erosjon og vann har bearbeidet grusen slik at hvert enkelt korn er rundere i formen enn knust stein. Et underlag av grus vil derfor være mindre stabilt enn tilsvarende i pukk. 

Pukk i ulike størrelser
Vi deler inn pukk etter størrelsen (diameteren) på steinene; pukk omfatter steiner med diameter fra 4 til 32 mm. Vi bruker grovere pukk i de lavere lagene, finere pukk i finishen. Valg av pukkstørrelse og antall centimeter med pukk (minst 10) gjøres på bakgrunn av type trafikk og belastning asfalten vil bli utsatt for etter at den er lagt; en sykkelvei trenger mindre pukk enn et logistikkpunkt for tungtrafikk i et industriområde.

Gjør jobben riktig første gang
Pukk produseres, som nevnt, av fjell og er av den grunn ikke en fornybar ressurs. Dette, og prisen på pukken, gjør at vi må gjøre jobben riktig når vi etablerer pukkdekket før asfaltering. Det innebærer selvsagt at jord og vegetasjon fjernes helt før vi legger pukk, en grundig sjekk av eventuelle vannveier og at pukken legges riktig med tanke på området rundt og helninger. Her anbefaler vi at du bruker folk og bedrifter med erfaring og en nyere, miljøvennlig maskinpark som er egnet for de ulike oppgavene. 

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag, små og store, i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!