Snakk med oss Asfaltkalkulator

Pris på asfaltering i Oslo-området

Hvor mye koster det å asfaltere oppkjørselen? Svaret avhenger først og fremst av arealet – antall kvadratmeter som skal asfalteres. Når du har målt opp, bruk gjerne asfaltkalkulatoren for å finne pris. I tillegg til selve asfalten og arbeidet, vil den også gi deg priser på granittstein og/eller belegningsstein – i tilfelle du vurderer å inkludere dette i prosjektet.

Hva koster asfaltering i Oslo

Kvalitet varer alltid lengst

Fagmessig utført asfaltarbeid vil gi deg et solid, pent og så godt som vedlikeholdsfritt dekke med en antatt levetid på cirka 20 år. Det betyr selvsagt også like mange sesonger med skiftende vær og temperaturer; asfalten vil bli utsatt for spesielt varme somre, iskalde vintre og styrtregn. Det stiller krav, både til kvaliteten på grunnarbeidet (“fundamentet”) og selve asfaltdekket. Å asfaltere er en langsiktig investering, ikke minst i verdien på eiendommen. I tillegg til å sjekke prisene, er det derfor vår sterke anbefaling at du også ber om referanser og velger å engasjere Øst Asfalt eller en annen seriøs og anerkjent bedrift til å utføre oppdraget for deg.

Hva må gjøres før du legger asfalt?

Kort fortalt så må vi etablere et stabilt fundament som tåler vekten av asfaltdekket over tid. Dette kan inkludere gravearbeid og masseflytting, avhengig av helninger og grunnforholdene der vi skal asfaltere. I tillegg må vi alltid etablere et grus/pukklag som sikrer vektfordeling og er tilpasset terrenget med tanke på å lede vann; tykkelsen på pukklaget avhenger av grunnforholdene.

Asfaltkvalitet

Hvilken asfaltkvalitet?

Vi anbefaler asfalttypen Agb8 med en tykkelse på 40 mm til oppkjørsler/biloppstillingsplasser, og det er også denne kvaliteten vi bruker i asfaltkalkulatoren. Vi kan selvsagt levere andre kvaliteter, fargenyanser eller resirkulert asfalt. Ta gjerne kontakt og fortell oss hvordan du vil ha det!

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken, selvsagt også innkjørsler tilpasset alle ønsker og budsjetter. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris. Øst Asfalt har en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

I tillegg til HMS-arbeid så fornyer vi maskinparken vår jevnlig slik at den alltid skal være blant bransjens mest miljøvennlige. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407, eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!