Snakk med oss Asfaltkalkulator

Pris på asfalt

Selvsagt ønsker du det beste resultatet uten å betale mer enn nødvendig. Hvis du henter pristilbud fra flere, husk å sammenligne beskrivelsene slik at du er sikker på at tilbudene er direkte sammenlignbare. Når asfaltarbeidet utføres forskriftsmessig, skal det ferdig lagte dekket være så godt som vedlikeholdsfritt med en levetid på cirka 20 år. Her er de viktigste faktorene som påvirker kvalitet og pris på asfaltering.


Areal og atkomst
Det totale antall kvadratmeter som skal asfalteres er selvsagt den viktigste faktoren i det totale prisbildet. Atkomsten er også en faktor; hvis du har fått pris av noen som ikke har tatt hensyn til dette så kan det komme som et tillegg på fakturaen. 

Vegetasjon må fjernes
All vegetasjon må bort før du bygger opp med pukk/stein og legger asfalten. Dette kan du gjøre selv med et sterkt ugressmiddel, så slipper du å betale oss eller noen andre for å gjøre det.

Grunn og grunnarbeid
Helt avgjørende for å få et jevnt og pent dekke med lang levetid. Ferdig lagt asfalt er tungt, og da må vi være sikre på at grunnen tåler vekta over tid. Er det en etablert grusvei som skal asfalteres, eller dreier det seg om et område som inntil nylig har hatt vegetasjon? Når Øst Asfalt tar oppdraget, gjør vi jobben grundig fra begynnelsen. Det betyr at vi ofte fjerner masse og sjekker helninger/vannveier før vi etablerer et pukk og gruslag med en tykkelse på minst 10 cm. 

Valg av asfalttype og tykkelse
På private tun, oppkjørsler og gangveier med begrenset eller ingen biltrafikk så er det mest vanlig å bruke Agb8 (Agb er asfaltgrusbetong hvor steinens diameter er på maks 8 millimeter). Vi anbefaler/benytter oftest Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, og det er også dette som er forutsatt når vi beregner pris med asfaltkalkulatoren. Du kan selvsagt overstyre kalkulatoren ved å velge en annen asfalttykkelse med større steiner. Vi vil i de fleste tilfeller likevel anbefale Agb8 eller Agb11 – også for å holde kostnadene nede – avhengig av hva som skal asfalteres. Vi kan levere opp til Agb16, men da dreier det seg som oftest om asfaltering av industriområde eller lignende beregnet for tungtrafikk. 

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Bruk gjerne asfaltkalkulatoren til å beregne budsjett, og/eller kontakt oss for en samtale om prosjektet ditt.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!