Snakk med oss Asfaltkalkulator

Ordentlig asfalt – gjør jobben skikkelig og spar penger!

Solid, pent, jevnt og så godt som vedlikeholdsfritt i de neste 20 årene. Eller et dekke som etterhvert får senkninger hvor vann og is samler seg, sprekker og som smuldrer i kantene?
Det er ingen tvil om at det lønner seg å gjøre jobben ordentlig, selv om det kan bety noen ekstra timer med graving og grunnarbeider.
Her er noen tips for å hjelpe deg til å sammenligne pris/kvalitet på tilbud fra flere asfaltbedrifter.

Ordentlig asfaltering

Enkelt å legge ordentlig asfalt når du vet hvilke faktorer som avgjør resultatet.

Asfalt er et tungt materiale som faktisk også blir tyngre når den er lagt og herdes. Derfor må vi alltid vurdere og bearbeide grunnforholdene slik at det blir stabilt og vil tåle vekta, uten å gi etter, gjennom mange år.
Løs og sandete, leirholdig eller mye matjord og vegetasjon? Er det fukt/vannveier i nærheten? Dette er forhold som påvirker omfanget av grunnarbeidet, det vil si om og hvor dypt vi eventuelt må grave og om vi må flytte masser før vi kan etablere grus-/pukklaget som skal bære vekten av asfalten.

Etablering av grus-/pukklag

Fysikkens lover gjelder; vi beregner fall/helninger som sørger for at vannavrenning, planlegger overganger fra asfalt til belegningsstein/grus/gress. Tykkelsen på bærelaget beregnes i forhold grunnforholdene og området før vi komprimerer og klargjør for legging av asfalt.

Hvilken asfalttykkelse og -kvalitet bør du velge for ordentlig asfalt?

Vi anbefaler å legge Agb 8, det vil si en asfalt/grus/betongblanding hvor med steiner på opptil 8 mm diameter, i et 40 mm tykt lag. Dette er en kvalitet som er velegnet for private oppkjørsler og gårdsplasser. Steiner med større diameter enn 8 mm, og/eller et tykkere asfaltlag, betyr ikke nødvendigvis at resultatet blir penere eller enda mer vedlikeholdsfritt – snarere tvert imot. Tykkere betyr også økt vekt, noe som igjen utfordrer bærelaget og grunnforholdene.

Fagmessig utført av Øst Asfalt = lang levetid

Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – også der hvor asfalt kombineres med for eksempel betong, kantstein, støttemur eller trapp – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid, og vi har fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

I tillegg til systematisk HMS-arbeid så investerer vi også kontinuerlig i de mest miljøvennlige maskinene for å beholde vår posisjon som en av bransjens beste på bærekraft. Som eksempel så har alle våre lastebiler Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som har 97% lavere utslipp enn forgjengeren – Euro 5.

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail.

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!