Asfaltkalkulator

Ofte stilte spørsmål om asfalt

Jobber dere i Bærum/utfører dere jobber i Bærum?
Vi tar på oss oppdrag i Oslo-området inkludert Bærum og nordre/østre deler av Viken.

Hvor holder dere til?
Øst Asfalt ligger i Haldenvegen 641 i Frogner kommune, nordøst for Lillestrøm.

Hva er forskjellen på 40 mm og 50 mm?
Det er bruken (belastningen) på den ferdig lagte asfalten som avgjør hvilken tykkelse på asfaltlaget vi anbefaler. For oppkjørsler og gårdsplasser anbefaler vi vanligvis 40 mm. 

Pris per kvadratmeter?
Kvadratmeterprisen avhenger av størrelsen på det arealet som skal asfalteres. Du kan beregne prisen ved å benytte asfaltkalkulatoren som du finner på ostasfalt.no.

Hvilke tjenester tilbyr dere?
Vi utfører de fleste store jobber knyttet til etablering av uteområder. Graving og grunnarbeider, asfaltering av veier/gårdsplasser, parkeringsplasser et cetera. Vi etablerer og reetablerer fartshumper. Vi legger også kant- og belegningsstein, etablerer trapper og legger ferdigplen (når det inngår i et totalprosjekt). 

Hvilke grunnarbeid må gjøres før asfalt legges
Omfanget av grunnarbeidet avhenger av hvordan underlaget er der asfalten skal legges. Det viktigste er å sørge for å fjerne fukt og vegetasjon og sørge for at grunnlaget er stabilt og sterkt nok til å tåle vekten av asfalten, år etter år. Dette inkluderer vanligvis gravearbeid og etablering av et grus/pukklag som bidrar til jevn vektfordeling.

Kan du fortelle meg mer om bedriften din?
Øst Asfalt ble etablert i 2015, og vi tar på oss oppdrag i Oslo-området og nordre/østre deler av Viken. Vi har et bevisst forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vi dokumenterer vårt arbeid og våre tiltak på dette området. Vår maskinpark er blant bransjens reneste og tilfredsstiller alle nasjonale og EU-krav på miljøområdet.

Kun Oslo eller tar dere oppdrag i Fredrikstad også?
Vi tar på oss oppdrag i Oslo-området og nordre/østre deler av Viken, inkludert Fredrikstad.

Tar dere befaringer?
Vi kommer på befaring i de tilfeller asfalteringsprosjektet er stort eller om vi trenger å se/vurdere området. I de fleste tilfeller holder det at vi kommuniserer på mail i forkant, ved at du legger ved fotos. Benytt gjerne også asfaltkalkulatoren som du finner på ostasfalt.no for å beregne pris på asfalteringsoppdraget.

Hvor tykk bør asfaltlaget på en gårdsplass være?
Vi anbefaler 40 mm asfalt-tykkelse på gårdsplasser og innkjørsler.

Do you do home-drives (hjemkjøring)?
Yes we do. We take care of all logistics/deliveries regarding your project including i.e paving stones.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!