Snakk med oss Asfaltkalkulator

Miljøvennlig asfalt til gunstig pris

Hvis du ønsker et prisgunstig, solid og tilnærmet vedlikeholdsfritt dekke som også er miljøvennlig, så er asfalt et godt alternativ for gårdsplassen. Asfalt er et bearbeidet naturprodukt som produseres og legges med fokus på bærekraft; utslippene fra Øst Asfalts nye maskinpark er redusert med 97% sammenlignet med forrige motorgenerasjon.

Miljøvennlig asfalt

Naturens asfalt

Naturlig råasfalt inneholder bitumen, aske og vann hvor andelen bitumen kan variere fra 5-80%. Bearbeidet asfalt – den vi bruker på veier, parkeringsplasser, i oppkjørsler og andre steder – er ispedd steinmaterialer som bindes av den svarte jordoljen bitumen. Ved å variere stein- og grussorter og størrelse på disse, får vi asfaltprodukter med ulike egenskaper og fargenyanser. Betegnelsen Agb8, for eksempel, forteller at det er benyttet asfaltgrusbetong hvor steinene har en maks diameter på 8 mm. Dette er anbefalt standard til asfaltering av innkjørsel/biloppstillingsplass for privatboliger. Ved å øke diameteren (steinstørrelsen) får du en asfalt som tåler mer vekt, men dette har liten hensikt med mindre du også har tenkt å bruke oppkjørselen til snuplass for tungtransport.

Håndtering av brukt asfalt

Asfalt er en knapp ressurs, og det er en nasjonal målsetting å gjenbruke mest mulig av den. Når Øst Asfalt gjør jobben med å fjerne gammel asfalt, river vi den opp i flak som vi leverer til et asfaltverk hvor den inngår i produksjon av ny asfalt.
Om du har en håndterbar mengde asfalt – noen flak – så kan du levere det inn selv. Merk at asfalt ikke skal dumpes på fyllinger eller brukes som fyllmasse. Du har valget mellom å levere til et godkjent mellomlager eller deponering. Kontakt den kommunale renovasjonsbedriften for informasjon om hvor du skal levere brukt asfalt i din kommune.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi lover profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris, og stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid, og vi har fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid.

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail.

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!