Snakk med oss Asfaltkalkulator

Miljøvennlig asfalt i Oslo og Viken

Brukt/utslitt asfalt resirkuleres ved at det fraktes til et asfaltverk hvor det brukes i produksjonen av ny asfalt. Som kunde kan du velge å bestille asfalt hvor inntil 40% av blandingen er gjenbruk; bra for miljøet og uten at det går utover utseende, kvalitet eller levetiden på din nyasfalterte innkjørsel eller gårdsplass.

Redusert CO2-avtrykk

Det finnes mange forskjellige asfaltblandinger, kvaliteter, som gir asfaltdekker med ulike egenskaper. Øst Asfalt benytter Agb8 med en tHvert år blir mer enn 100.000 tonn gammel asfalt knust opp og brukt i ny asfaltproduksjon. Den gamle asfalten blandes med nyknust stein og olje, og skaper et asfaltprodukt som gir 24% reduksjon i CO2-avtrykket – innenfor 40%-andelen som tillates av Statens Vegvesen (håndbok N200). Miljøasfalten er konkurransedyktig på pris og den har like gode egenskaper, og garantier, som annen asfalt. Her har du, som kunde, muligheten til å velge gjenvinning til beste for miljøet.

Asfalt – en knapp ressurs

Grunnforhold og terreng påvirker prisen på grunnarbeidene, det vil si gravearbeidet og etableringen av pukklag som må til for å gi den stabiliteten som trengs før asfalten legges. Når dette utføres fagmessig, får du et pent, jevnt og vedlikeholdsfritt dekke med en estimert levetid på 20 år. Er det vannveier i nærheten, helning i terrenget, mye jord/leire et cetera? Et godt resultat er 100% avhengig a

Gjenvinning – sirkulærøkonomi – er viktig også fordi verdens naturlige asfaltforekomster er en knapp ressurs. Naturlig råasfalt, som inneholder cirka 40% bitumen (olje), 30% vann og 30% aske, dannes ved oksidering når oljen kommer i kontakt med luft. 

I asfaltproduksjon blandes cirka 95% steinmateriale med den svarte jordoljen bitumen, hvor steinsort/-størrelse – og tykkelsen på selve asfaltlaget – avgjør hvilke egenskaper asfalten får. For eksempel hvilken vekt asfalten er dimensjonert for å tåle. 

Til private oppkjørsler og gårdsplasser bruker vi i Øst Asfalt standarden 40 mm 8agb. Det betyr at asfalten er 40 mm tykk, og at steinblandingen er asfaltgrusbetong med en maks steindiameter på 8 mm. Oversatt til vanlig språk: en asfalt som er tilpasset normal, privat bruk.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken, også når det kommer til legging av asfalt og belegningsstein og forarbeid tilknyttet dette. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og har fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

Miljøvennlig med Øst Asfalt – 97% utslippsreduksjon

Vi tar på oss asfalteringsoppdrag i Oslo og sentrale deler av Viken – ingen jobb er for liten eller for stor. Dette inkluderer også prosjekter hvor asfalt kombineres med for eksempel kant- eller belegningsstein og trapp for å skape et helhetlig, pent utemiljø. Når du engasjerer Øst Asfalt,  garanterer vi profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris, med fokus på ordnede forhold og systematisk, dokumentert HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

Bruk våre kalkulatorer – estimer prisen selv

Prisen på jobben avhenger, ganske enkelt, av hvor mange kvadratmeter asfalt som skal legges og hvilken kvalitet du ønsker på asfalt og for eksempel belegningsstein. Når du har brukt våre kalkulatorer som du finner her, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på mail eller telefon for å diskutere dine idéer og få hjelp.

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407, eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!