Snakk med oss Asfaltkalkulator

Mer enn asfalt, transport inkludert

Når du skal gå i gang med innkjørsel, hage, mur og trapper er det i utgangspunktet mye praktisk som du må planlegge. Den enkleste løsningen for å få ting gjort, er å kontakte Øst Asfalt – vi tar ansvar for hele prosjektet inkludert henting/transport av ferdigplen og belegningsstein. Vi har maskiner og utstyr som er velegnet til denne type oppgaver.

I tillegg til asfalt
Når du skal etablere eller oppgradere utearealet, så er det helheten som er viktig. Hvordan asfaltkantene avsluttes, overgangen til for eksempel belegningsstein, støttemur eller ferdigplen. Du er velkommen til å kontakte oss for å diskutere idéene og planene dine; vi har erfaring fra mange vellykkede prosjekter, og kan bidra med innspill og praktiske løsninger slik at vi lander godt innenfor budsjettet ditt.

Det viktige grunnarbeidet
Det sier seg selv at du må være nøye med grunnarbeidene for at sluttresultatet skal bli bra. Ulike typer jordsmonn, helninger og tilstøtende topografi krever individuelt tilpassede løsninger. Det kan være penger å spare på å la Øst Asfalt undersøke, grave og etablere underlaget. Vi graver akkurat så dypt som vi må og beregner behovet for pukk/sand/grus nøyaktig, noe som betyr at du slipper å betale for mer enn du strengt talt behøver. I tillegg så vet du at alt arbeidet blir fagmessig utført, noe som er spesielt viktig med tanke på at det skal holde seg jevnt og pent i mange år.

Transport av ferdigplen og belegningsstein
Er det tungt og uhåndterlig så henter vi det. Når vi tar oppdraget, passer vi også på at leveransene skjer i forhold til fremdriften i prosjektet. Dette er spesielt viktig med tanke på utrulling av ferdigplen – denne bør legges innen 24 timer etter at den er levert hjem til deg for å unngå uttørking.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeid så jobber vi kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!