Snakk med oss Asfaltkalkulator

Legge ny og fjerne gammel asfalt i høst?

Kjølig høstvær og minimal plantevekst gir gode forhold for herding av nylagt asfalt.
Prosjektet rekker å stabilisere seg fint i terrenget før vinteren, og det samme gjelder for etablering av trapper og støttemurer.

Det er enkelt å finne ut prisen på asfaltering. Du trenger bare å måle antall kvadratmeter og bruke vår asfaltkalkulator. Med en minstepris på kr 8500,- eks mva i Oslo/Nordre Viken er vi konkurransedyktige på pris og nærmest uslåelige på kvalitet. I kalkulatorberegningen bruker vi blandingen asfaltgrusbetong (Agb8) med en tykkelse på 40 mm. Dette er standard asfaltblanding -tykkelse som – erfaringsmessig – er meget godt egnet for innkjørsler og gårdsplasser.

Sammensatte prosjekter

Vi kan også levere og legge asfalt i andre kvaliteter og ta totalansvar når asfalten for eksempel skal kombineres med belegnings-/kantstein, trapper og/eller mur. Erfarne fagfolk vil sørge for at arbeidet utføres fagmessig til fingerspissene slik at grunnarbeidene, leggingen, overflatene og overgangene gir et solid og estetisk resultat.

Hvordan kvitte seg med brukt asfalt?

Asfalt er en knapp ressurs, og det er en nasjonal målsetting å gjenbruke mest mulig. Når du lar et profesjonelt firma som Øst Asfalt gjøre jobben med å fjerne gammel asfalt, så river vi den opp i flak som vi håndterer i tråd med regler og leverer til et asfaltverk. Her varmes den brukte asfalten opp, gjenvinnes og brukes i produksjonen av ny asfalt.
Når du har en håndterbar mengde asfalt, noen flak, så kan du selvsagt også velge å levere det inn selv. Merk at asfalt ikke skal dumpes på fyllinger eller brukes som fyllmasse. Du har valget mellom å levere inn til et godkjent mellomlager eller deponering. Kontakt din kommunale renovasjonsbedrift for å få informasjon om hvor du hvordan du skal håndtere og hvor du kan levere brukt asfalt i din kommune.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Øst Asfalt utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Garantert profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris. Vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som har gitt nærmere 97% lavere utslipp enn forgjengeren Euro 5.

Få jobben gjort, send mail til post@ostasfalt.no. Legg gjerne ved en kort beskrivelse, antall kvadratmeter og noen foto av området.

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!