Asfaltkalkulator

Kvaliteten på asfalt

Asfalt er et bearbeidet naturprodukt og et kategorinavn som dekker ulike blandingsforhold, tykkelser, farger og fasonger. Naturens egne asfaltforekomster dannes når råolje (bitumen) kommer i kontakt med luft. I produksjonen av moderne bruksasfalt blander vi bitumen med ulike steinsorter, alt avhengig av hvilke bruksegenskaper og hvilket utseende vi ønsker.

Ab, Agb og AbPmB – hva betyr bokstavkodene?
Asfaltbetong (Ab), Asfaltgrus (Ag), Asfalt grus og betong (Agb) – bokstavene er forkortelser som forteller hva asfaltblandingen består av, verre er det ikke. Jo forresten, Ab PmB står for en relativt ny og forsterket asfalttype utviklet for å forhindre at det dannes kjørespor – Asfaltbetong med polymermodifisert bitumen. Sånn, da vet du det.

….og tallene?
Tallene bak bokstavkoden angir diameteren på grus og sandkorn brukt i produksjonen; Ag11 betyr at det er asfaltgrus hvor 11 millimeter er diameteren på de største grusbitene som er brukt i produksjonen. Som hovedregel vil større diameter indikere økt stabilitet/hardhet, men dette varierer også med hvilken steinsort som brukes. Tykkelsen på asfaltlaget varierer vanligvis mellom 30-60 mm, avhengig av hvilken belastning og bruk den ferdig lagte asfalten vil bli utsatt for.

“Standard” asfalt
Erfaring viser at Agb8, altså asfalt med grus og betong lagd av biter med maksimum 8 millimeter diameter, er en variant/kvalitet som er velegnet for gårdsplasser og sykkel- og gangveier i boligområder. Overdimensjonering, det vil for eksempel si å legge asfalt beregnet for områder der vogntog laster av og på, er på alle måter uhensiktsmessig og dyrt. I Øst Asfalt bruker vi som oftest Agb8 og 40 mm tykkelse på asfaltlaget; det er også denne kvaliteten og dimensjonen som er lagt til grunn for vår asfaltkalkulator.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.  

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!