Snakk med oss Asfaltkalkulator

Kantstein først, asfalt etterpå

Planlegger du å etablere eller oppgradere uteareal? Høsten er ideell tid for å gjennomføre, her får du noen tips før du setter i gang med etablering av kantstein og asfalt.

Funksjonalitet, slitestyrke og estetikk
Uansett om du ønsker å gjøre hele eller deler av jobben – eller sette bort alt til profesjonelle – så er vi enige om at målet er å få et godt og, ikke minst, varig resultat. Dette skal bli og holde seg fint, mest mulig vedlikeholdsfritt, i mange år. Det betyr at jobben må gjøres fagmessig, uansett hvem som gjør den.

Kantstein rammer inn asfalten
Det finnes mange typer kant- og belegningsstein å velge mellom. Når du har bestemt deg, så kan Øst Asfalt kontrollere regnestykket (sjekke at mengden stemmer i forhold til behovet/løpemeter) og sørge for transport av steinen hjem til deg. Etter at det viktige grave- og grunnarbeidet er utført, legger vi all kantstein på plass. I tillegg til å «ramme inn» asfalten passer vi på at all kantstein legges korrekt og pent i forhold til terrengets naturlige helning slik at overflatevann renner av. Vi kan også hjelpe til dersom det er behov for legging, eller lapping, av ferdigplen inn mot kantsteinen. Det er ofte overgangene mellom de ulike områdene – asfalt, kantstein, plen og beplantning – som får sluttresultatet og helheten til å se estetisk ut.

I tillegg til asfalt
Du er velkommen til å kontakte oss for å diskutere idéene og planene dine i forkant; vi har erfaring fra mange vellykkede prosjekter, og kan bidra med idéer og praktiske løsninger slik at vi lander godt innenfor budsjettet ditt.

Det viktige grunnarbeidet
Ulike typer jordsmonn, helninger og tilstøtende topografi krever individuelt tilpassede løsninger. Det kan være penger å spare på å la Øst Asfalt undersøke, grave og etablere underlaget. Vi graver akkurat så dypt som vi må og beregner behovet for pukk/sand/grus nøyaktig, noe som betyr at du slipper å betale for mer enn du strengt talt behøver. I tillegg så vet du at alt arbeidet blir fagmessig utført, noe som er spesielt viktig med tanke på at det skal holde seg jevnt og pent i mange år. 

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeid så jobber vi kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!