Asfaltkalkulator

Hvor kommer asfalt fra?

Asfalt, mer vanlig kan det ikke bli. Finnes overalt, og du går, løper, kjører og sykler på den hver dag. Naturproduktet asfalt har vært i bruk i mer enn 3000 år, og historiske funn viser at Babylonerne brukte asfalt til å bygge veier så tidlig som 600 år f.Kr. Hvor kommer asfalten fra?

Et naturmateriale
Asfalt dannes når råoljen bitumen kommer i kontakt med luft, og den naturlige asfalten inneholder omtrent 40% bitumen (olje), 30% aske og 30% vann. I produksjonen av moderne bruksasfalt, som foregår på asfaltverk, danner bitumen utgangspunktet for en en rekke med asfaltprodukter som har ulike bruksegenskaper og -områder.

Stein, grus og betong – ikke aske
Bindeoljen bitumen er “med videre fra oldtiden”, men i moderne produksjon tilsettes cirka 90-95% stein, grus og/eller betong under fremstillingen av ferdige asfaltprodukter. Størrelsen på tilslaget (bitene) er standardisert og kan for eksempel ha tallverdier som 8 eller 12; tallet angir diameteren på blandingens største biter målt i millimeter. Produktkoden Ag8 forteller at det er brukt grusbiter (g) med en maksimum diameter på 8 millimeter. 

Vekten øker etter at asfalten er lagt og valset
Varm asfalt er flytende og lett å bearbeide/forme med egnede maskiner og redskaper. Etter at asfalten er lagt og valset, øker asfaltlagets egenvekt med 30%. Normal “hjemmeasfalt” legges vanligvis med 40 mm tykkelse og gir et jevnt, pent og vedlikeholdsfritt dekke med en beregnet levetid på cirka 20 år. Når det gjelder offentlige veier som for eksempel fylkes- og motorveier, så følges forskrifter fra Statens Vegvesen om type asfalt og asfaltlagets tykkelse, forhold som igjen er basert på trafikkmålinger.

Asfalt resirkuleres
Asfalt er et miljøvennlig materiale som skal gjenvinnes etter bruk; det er strenge regler for hvordan brukt asfalt skal håndteres, og vi anbefaler at private forbrukere kontakter en profesjonell asfaltbedrift for å sikre at håndteringen skjer forskriftsmessig. Vi river brukt asfalt opp i flak før vi leverer det til et asfaltverk, som varmer det opp og bruker det i produksjonen av ny asfalt.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.  

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!