Snakk med oss Asfaltkalkulator

Hva påvirker prisen på asfalt?

Asfaltering av innkjørsel/gårdsplass, med eller uten innramming/overgang til kant- eller belegningsstein – hva koster det?
Det kommer selvsagt an på mye, men her er de viktigste faktorene.

1: Asfalt finnes i flere kvaliteter

Det finnes mange forskjellige asfaltblandinger, kvaliteter, som gir asfaltdekker med ulike egenskaper. Øst Asfalt benytter Agb8 med en tykkelse på 40mm som standard ved asfaltering for private. Agb står for asfaltgrusbetong (blandingen), tallet 8 angir steinstørrelsen i blandingen, maks diameter på 8 mm. Øker du tykkelsen på asfaltlaget – og størrelsen på steinen – så får du et dyrere dekke som tåler mer vekt/hardere bruk. Med mindre gårdsplassen din også skal brukes som snuplass for tungtrafikk, så er det ikke noe poeng i å avvike fra standard.
Du kan også velge ekstra miljøvennlige løsninger, for eksempel med en større andel resirkulert asfalt i blandingen.

2: Terreng og areal

Grunnforhold og terreng påvirker prisen på grunnarbeidene, det vil si gravearbeidet og etableringen av pukklag som må til for å gi den stabiliteten som trengs før asfalten legges. Når dette utføres fagmessig, får du et pent, jevnt og vedlikeholdsfritt dekke med en estimert levetid på 20 år. Er det vannveier i nærheten, helning i terrenget, mye jord/leire et cetera? Et godt resultat er 100% avhengig av at grunnarbeidet utføres helt korrekt tilpasset terrenget/jordsmonnet.Arealet, antall kvadratmeter, er selvsagt også en faktor. Bruk gjerne asfaltkalkulatoren /lenke asfaltkalkulator/ for å beregne pris på selve asfalten når du har målt opp arealet.

3: Egeninnsats

Det er selvsagt penger å spare på å gjøre deler av jobben selv. Når det er sagt, dette gjøres lettere og raskere når du har tilgang på utstyr og maskiner som egner seg – for eksempel til å gjøre gravearbeidet. Dersom du gjør dette selv, vil vi måle og kontrollere området ved fremmøte – og eventuelt fortelle hva som gjenstår før vi kan asfaltere. Vi må være kompromissløse med kvaliteten på grunnarbeidene dersom resultatet skal bli bra, et jevnt og pent dekke som holder seg i cirka 20 år uten særlig vedlikehold.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken, også når det kommer til legging av asfalt og belegningsstein og forarbeid tilknyttet dette. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og har fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

I tillegg til HMS-arbeid så jobber vi kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Bruk våre kalkulatorer – estimer prisen selv

Prisen på jobben avhenger, ganske enkelt, av hvor mange kvadratmeter asfalt som skal legges og hvilken kvalitet du ønsker på asfalt og for eksempel belegningsstein. Når du har brukt våre kalkulatorer som du finner her, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på mail eller telefon for å diskutere dine idéer og få hjelp.

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407, eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!