Snakk med oss Asfaltkalkulator

Hva koster det å legge asfalt?

Kvalitet og pris er selvsagt viktig når du skal asfaltere. Det første du må gjøre, er å måle arealet – antall kvadratmeter som skal asfalteres. Når det er gjort, kan du bruke asfaltkalkulatoren og å få prisen med det samme.

Fra kr 7500,- eks mva

Dersom arealet er på inntil 20 kvadratmeter, og du velger standard asfalt (Agb8 som er 40 mm tykk), betaler du vår minstepris på kr 7500,- eks mva (kr 9375,- inkl mva) per 1.10.21. I prisen er transport, grunnarbeid og ferdig lagt asfalt inkludert. Prisen tar som utgangspunkt at du bor innenfor vårt geografiske arbeidsområde som er Osloområdet og deler av Viken.

Ønsker du å kombinere asfalt med granitt- eller belegningsstein?

Utseende og verdien på eiendommen påvirkes av de løsningene du velger. Å kombinere asfalt med granitt- og/eller belegningsstein vil løfte helhetshetsinntrykket på utearealet. Er du nysgjerrig på hva noe sånt vil koste, mål opp og bruk asfaltkalkulatoren. V hari egne kalkulatorer som gir deg pris for granittstein og belegningsstein.

Før vi legger asfalten

Fagmessig utført grunnarbeid er viktig for resultatet og asfaltens levetid, vanligvis beregnet til cirka 20 år. Grunnarbeidet handler i prinsippet om å fjerne all vegetasjon og om å bygge opp arealet med minst 10 cm pukk/grus slik at det tåler vekten av asfalten; samtidig beregner vi selvsagt helning/fall slik at overflatevann renner dit det skal i forhold til området rundt.

Valg av asfalttype og tykkelse

På private tun, oppkjørsler og gangveier med begrenset eller ingen biltrafikk så er det mest vanlig å bruke Agb8 (Agb er asfaltgrusbetong hvor steinens diameter er på maks 8 millimeter). Vi anbefaler/benytter standard Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, og det er også dette som er forutsatt når vi beregner pris med asfaltkalkulatoren. Du kan selvsagt overstyre kalkulatoren ved å velge en annen asfalttykkelse med større steiner. Vi vil i de fleste tilfeller likevel anbefale Agb8 eller Agb11 – også for å holde prisen nede – avhengig av hva som skal asfalteres.

Fokus på HMS og miljø

Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet. Selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG. Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Bruk gjerne asfaltkalkulatoren til å beregne pris, og/eller kontakt oss for en samtale om prosjektet ditt.

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!