Asfaltkalkulator

Hva koster asfalt?

Prisene på asfalt avhenger av prosjektets geografiske beliggenhet, størrelsen på arealet, grunnforhold/grunnarbeid, asfalttykkelsen og type bruk den ferdig lagte asfalten skal tåle. Når du har målt opp arealet som skal asfalteres, bruk gjerne vår asfaltkalkulator for å få nøyaktig pris.  

Grunnarbeidet avgjør resultat og levetid
Hvordan og til hva skal asfalten brukes? En snuplass for lastebiler krever mer av asfalten/grunnarbeidet enn en gang- og sykkelvei i et borettslag. Uansett så må grunnen være sterk nok til å tåle vekten av asfalten og bruken av den. Dersom asfalten skal tåle vekten av personbiler, bør du ha et bærelag på 10-20 cm med finknust grus eller pukk – for å unngå å legge asfalten direkte på et underlag som suger opp og holder på vann. Dette bærelaget sørger for at vektbelastningen fordeles på grunnen under. Bærelagets tykkelse avhenger av hva som er under; bløte jord- eller leiremasser krever et tykkere bærelag enn stein og sandholdig grunn. Hvis du gjør denne jobben selv, merk at du bør beregne minimum 2% fall slik at du unngår å legge til rette for vanndammer.

Fjern all vegetasjon
Ugress som overlever vil før eller siden vokse gjennom asfaltlaget, så du må tilintetgjøre all vegetasjon som en del av forberedelsene til asfalteringen. Bruk et sterkt ugressmiddel som sørger for at vegetasjonen forsvinner for godt.

Gjør plass til asfalteringsarbeidet
Tid er penger, og du må sørge for å fjerne biler, hagemøbler og annet løsøre fra området før vi ankommer for å gjøre asfalteringsarbeidet. Gi gjerne beskjed til naboene på forhånd; kanskje de kan parkere bilene sine et annet sted mens vi holder på, dersom det er nødvendig?

Be om pris på forhånd
Øst Asfalt legger som oftest 40 mm asfaltdekke, og du kan enkelt finne ut hva det vil koste ved å benytte asfaltkalkulatoren på vår hjemmeside. Som alle seriøse aktører i bransjen, så gir vi det et skriftlig tilbud og avtaler tidspunkt for gjennomføring, slik at du vet hva du får når du får det – til avtalt pris. Ferdig lagt asfalt er så og si vedlikeholdsfri, og du kan gå ut fra asfaltdekket har en levetid på 15-20 år når jobben er profesjonelt utført.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.  

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!