Snakk med oss Asfaltkalkulator

Gjenbruk av asfalt

Asfalt er et naturprodukt som resirkuleres etter bruk; utslitt asfalt blir knust til asfaltgranulat før den gjenbrukes i produksjonen av ny asfalt. Den seriøse delen av asfalteringsbransjen er bevisst sitt ansvar, og velger alltid den mest miljøvennlige løsningen når ny asfalt skal legges. 

Et naturprodukt
Asfalt finnes i naturen, og materialet har vært i bruk siden 600 år f. Kr. Den naturlige råasfalten inneholder bitumen, aske og vann hvor andelen bitumen kan variere fra 5-80%. Bearbeidet asfalt – den vi bruker på veier, parkeringsplasser, i oppkjørsler og andre steder – består av steinmaterialer som bindes sammen av den svarte jordoljen bitumen. Ved å blande inn ulike steinsorter og -størrelser, får vi de forskjellige asfaltproduktene som kan ha navn som Agb8 (=asfaltgrusbetong hvor steinen har en maks diameter på 8mm). 

Gjenbruk – et nasjonalt mål
Råolje og asfalt er knappe ressurser, og det er en nasjonal målsetting at vi gjenbruker mest mulig av den. Gammel, utslitt asfalt blir håndtert i henhold til reglene, det vil si at den rives opp i flak og leveres til et asfaltverk hvor den blir knust til granulat for å inngå i produksjonen av ny asfalt. Hvis du ønsker å fjerne et asfaltdekke, anbefaler vi at du tar kontakt med den kommunale renovasjonsbedriften der du bor; de vil gi deg informasjon om hvordan du skal håndtere og levere inn brukt asfalt i din kommune. 

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!