Asfaltkalkulator

Frese asfalt

Asfaltfresing er en samlebenevnelse som omfatter ulike teknikker og løsninger for å endre eller utbedre eksisterende asfalt. Å frese asfalt er kostnadseffektiv problemløsning fordi vi bruker en begrenset mengde ny asfalt og fordi arbeidet utføres effektivt med miljøvennlige og oppgavetilpassede maskiner.

Asfalt som har ligget noen år kan få ujevne områder, noe som – når det skjer – vanligvis skyldes bruk (spor) eller endringer i grunnen asfalten er lagt på. Dette kan for eksempel gi små senkninger og dumper som samler vann eller nivåforskjeller som gir ubehag for alle trafikanter som ikke er gående. 

Først fjerner vi asfalt fra problemområdet
Når vi freser asfalt, fjerner vi det øverste laget av asfalten på problemområdet. Det betyr at vi høvler, skjærer eller planfreser – avhengig av hvilken teknikk og løsning som vil gi det beste resultatet på det aktuelle området. All overskuddsasfalt sendes til gjenvinning, hvor det varmes opp og brukes til produksjon av ny asfalt.

Før vi legger ny asfalt
Vi har fokus på sluttresultatet gjennom hele prosessen, også før vi starter med asfaltfresingen. Det betyr for eksempel at vi beregner helning med tanke på å lede vann, eventuelle skjøter med/overgang til den delen av asfalten som ikke freses. Samtidig så klargjør vi selvsagt for vellykket legging av den nye asfaltmassen, slik at den fester og blir sømløst integrert med den gamle asfalten. Her er det spesielt viktig å velge en anerkjent og erfaren aktør med faglig integritet, som for eksempel Øst Asfalt. Det er kvaliteten på arbeidet med å fjerne gammel asfalt – og forberedelsene til lapping eller legging av nytt toppdekke – som avgjør hvor godt og slitesterkt sluttresultatet blir. 

Nytt toppdekke
Etter at vi har etterfylt og lagt nytt dekke så vil det asfalterte området fremstå som nytt, jevnt og sterkt, noe som også betyr at levetiden er forlenget med 15-20 år. Siden vi kun har brukt en begrenset asfaltmengde, sammenlignet med når du fjerner og erstatter all gammel asfalt med ny, vil denne løsningen også være prisgunstig.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag, små og store, i Oslo og deler av Viken. Vi lover profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt!
Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!