Snakk med oss Asfaltkalkulator

Forskriftsmessig asfaltering til avtalt tid og pris

Vurdering av topografi og grunnforhold, planlegging og beregning, valg av asfalttype og -mengde, miljøvennlig produksjon og profesjonelt utført arbeid i tråd med forskrifter og HMS-krav. Asfaltering er både et fag og en kunst. Øst Asfalt utfører asfaltering og asfaltlapping for private, entreprenører, kommuner og borettslag. Vi legger asfalt med stor faglig stolthet og topp moderne utstyr.

Gode anmeldelser og referanser
Det er viktig å sjekke referanser før du velger asfaltbedrift. Hvis bedriften – for eksempel – jevnlig utfører arbeid for offentlige oppdragsgivere, kan du være trygg på at rutiner, dokumentasjon av arbeidsprosesser, innbetaling av skatt/arb.giveravgift, forskrifter og HMS-krav er i skjønneste orden. Det er heldigvis flere enn oss i Øst Asfalt som driver seriøst i denne bransjen. Hvis du ikke gir oss oppdraget, så håper vi at du velger en annen bedrift som har papirene på stell. 

Oppdraget i Bogstadveien
Jobben med å legge ny asfalt i krysset Bogstadveien/Valkyriegaten er et av prosjektene i den store oppgraderingen som nå gjennomføres i regi av Oslo Kommune/Oslo Sporveier. Øst Asfalt ble anbefalt og valgt blant annet fordi oppdragsgiveren var tilfreds med den forrige jobben vi gjorde, asfaltering/oppgradering av trikketrasséen på Stortorvet.

Ny asfalt for Bærums Verk Skole
Vår oppdragsgiver, Veidekke Industri AS og deres oppdragsgiver Tranby AS, ga jobben med å legge nytt dekke til oss i Øst Asfalt. Den flotte skolen har fått en mer behagelig, slitesterk og penere gangvei, vei og innkjøring.

I henhold til nasjonale og internasjonale HMS-krav
Når jobben går ut på håndtere tunge maskiner, kjemikalier og varm masse sier det seg selv at vi er avhengig av systematikk i HMS-arbeidet. Vi har samlet all nødvendig dokumentasjon, inkludert avtaler og prosessbeskrivelser, på ett sted. Dette er tilgjengelig for alle ansatte, slik at de lett kan se hvordan bestemte oppgaver skal utføres og dokumenteres. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 skal hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Gårdsplass eller motorvei? Ingen oppdrag er for små eller store.
Øst Asfalt utfører alle typer arbeid som asfaltering av vei, gårdsplasser og oppkjørsler, fresing, graving, steinsetting og trafikksikringstiltak som for eksempel fartshumper i Oslo og omegn.

Vi holder det vi lover – både når det gjelder kvalitet, tidsfrister og budsjett – og vi garanterer konkurransedyktige priser.

Sjekk gjerne vår priskalkulator og/eller ta kontakt for en prat om prosjektet ditt!

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!