Snakk med oss Asfaltkalkulator

Fartshumper

FARTSHUMPER

Fartshumper finnes i ulike former og varianter som har litt forskjellige egenskaper. Alle variantene bidrar til redusert fart og økt trafikksikkerhet, men det er også flere hensyn å ta – for eksempel i forhold til hvilke kjøretøy som bruker veien. En fartshump på en vei som trafikkeres av buss er forskjellig fra en tilsvarende som etableres i et boligområde med redusert veibredde og lavere fartsgrense.

Vi ser et lite stykke ingeniørkunst der folk flest bare ser en fartshump. Bak utformingen ligger det nøyaktige utregninger og effektberegninger. Føreren av en personbil, som kjører over humpen med en fart som ligger 15 km/t under fartsgrensen, utsettes for en vertikalakselerasjon på mellom 0,65 og 0,75 ganger tyngdeakselerasjonen (G). Dette gir et mildt ubehag som øker dersom farten økes. Målinger har vist at farten senkes med 24% og at 85% av alle førere av lette kjøretøyer overholder fartsgrensen der det er fartshumper i veien.

Sirkel- og trapeshump er de vanligste humpstandardene vi benytter i Norge. Sirkelhump, eller modifisert sirkelhump, gir nøyaktig lik fartsdempingseffekt. Modifiseringen innebærer en flatere, mer behagelig inn- og avkjørsel til humpens høyeste punkt, noe som gjør de mer komfortable for kjøretøy og – ikke minst – syklister. Benevnelsen sirkelhump kommer av at den er bueformet. Trapeshumpen, bredere og med flatere topp, brukes som oftest i forbindelse med gangfelt. 

Uansett hvilken variant som er mest aktuell, så finnes det standarder for fartshumper. Statens Vegvesens regler sier at maksimalhøyden skal være på 10 cm, dette også med tanke på at kjøretøy ikke skal påføres skader. Selv små avvik/feil i konstruksjon og høyde kan gi store utslag i bruk, så du bør bruke erfarne fagfolk som har maskinpark og utstyr som egner seg for oppdraget. 

Å etablere, eller re-etablere, fartshumper med riktige dimensjoner og lang levetid, er en kunst som vi behersker. Vi gjør jobben med lang erfaring, oppdatert kunnskap og en spesialisert, miljøvennlig maskinpark.

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

fartshumper
fartshumper
Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!