Snakk med oss Asfaltkalkulator

Fartshumper og trafikksikkerhet

Noen gir bilen et ubehagelig hopp, mens andre passeres i en fullkommen, duvende bevegelse. Det har selvsagt mest med hastighet å gjøre, noe som er hele poenget. I tettbygde strøk, der barn leker eller på vei inn mot et uoversiktlig trafikkområde. Fartshumper, som ble oppfunnet i USA for mer enn 100 år siden, har vist seg å være mer effektivt enn det meste annet.   

Ulike måter å etablere fartshumper på
Vi bilister har for lengst akseptert fartshumpene, likevel kan de være en kilde til lettere frustrasjon. Hvorfor er de så forskjellige i høyde, forløp og utseende? Kan ikke de i Nasjonal Fartshumpkomité bare bli enige om én måte å gjøre det på, slik at vi bilister og andre kjørende vet hva vi har å forholde oss til? Denne komitéen finnes selvsagt ikke, men det gjør Statens Vegvesen. Og er det en ting de er gode på, så er det trafikk.

Håndbok V128 – Statens Vegvesen
Dette er det nærmeste vi kommer Andebyspeidernes Hakkespettboka når det gjelder trafikksikkerhet. V128, og flere relaterte spesialfelthåndbøker, inneholder alle regler og råd vi asfaltleggere kan ønske oss. Vi kan for eksempel velge blant flere typer hump, avhengig av topografi, grunnforhold og trafikkbildet der humpen skal anlegges. V128 kan også skilte med 9 alternative løsninger til den tradisjonelle fartshumpen; trapeshump, opphøyd kryss, fartspute, innsnevring, sideforskyvning, rundkjøring, portal og rumlefelt. Så da er det kanskje ikke så rart at du møter en viss variasjon når du er ute på veien? Den vanligste varianten kalles modifisert sirkelhump, og brukes blant annet fordi den er bedre egnet for syklister.

La proffene i Øst Asfalt etablere fartshumpene
Vi har lang erfaring i å etablere, og re-etablere fartshumper med lang levetid for kommuner, borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner. Når vi gjør jobben, sørger vi for at den utføres fagmessig, til avtalt tid og innenfor budsjett. Vi passer selvsagt også på at humpene får standardisert og akseptert utforming, høyde og forløp. Dette er viktig fordi vi helst ønsker å oppnå fartsreduksjon uten å irritere sjåførene. Våre fartshumper er designet og bygget slik at de skal være behagelige å passere når kjøretøyet har tilstrekkelig lav fart. Og i tråd med V128.

Våre ansatte er dyktige fagfolk med erfaring og yrkesstolthet. Vår maskinpark er blant bransjens mest miljøvennlige, og vi kan dokumentere at vi følger alle lover og regler med hensyn til HMS og miljø. Dette er viktige forhold som tillegges avgjørende betydning hver gang vi får oppdrag fra kommuner og andre offentlige oppdragsgivere.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!