Snakk med oss Asfaltkalkulator

Asfaltering til private eiendommer

Gjøre jobben selv, eller få noen til å gjøre den for deg?
Asfaltering er kanskje ikke en kunst, men det er en jobb som må utføres fagmessig for at resultatet skal bli pent og – ikke minst – holde seg stabilt og bortimot vedlikeholdsfritt i cirka 20 år. Dersom noe blir feil må du gjøre jobben om igjen, noe som er dyrere enn å gjøre det riktig første gangen. Øst Asfalt tar på seg oppdrag når området som skal asfalteres er på 20 kvm eller mer.

Tips til deg som vil gjøre det selv
Ferdig lagt asfalt er et tungt dekke som vil bevege seg dersom grunnen under svikter, noe som betyr at grunnarbeidet er avgjørende for at sluttresultatet skal bli pent og ha lang levetid. Du må jobbe opp grunnen for at den skal tåle vekten av dekket over tid, i skiftende vær, temperaturer og årstider.

 1. Graving
  Grunnforholdene avgjør hvor dypt du må grave, men alt som er løs eller ustabil masse – som for eksempel leire – må bort før du begynner.
 2. Beregn hellinger og overganger
  Hvor vil du lede vannet? Hvordan vil du ha overgangene der mellom asfalten og områdene rundt? 
 3. Beregn tykkelsen på pukk-/gruslag
  Tykkelse og steinstørrelse/-kvalitet varierer i forhold til grunnforholdene og en vektberegning av den ferdiglagte asfalten. Den ønskede hellingen for å lede vann etableres når du legger på plass laget av pukk/grus.
 4. Velg og legg riktig asfaltkvalitet
  Asfalt finnes i en rekke ulike kvaliteter, hvor blandingsforhold, steinstørrelser og farge varierer – og det gjør prisene også. Det viktigste er å velge en asfaltkvalitet som står i forhold til bruken. Som standard for private oppkjørsler anbefaler vi gjerne Agb8; det er lite hensiktsmessig å gå for en asfalt som er beregnet for å fungere som snuplass for tungtrafikk når den faktiske bruken bare er et par biler eller en biloppstillingsplass.

Bruk vår priskalkulator og la Øst Asfalt gjøre jobben
På nettsiden vår finner du asfaltkalkulatoren som gir deg prisen med det samme. Mål opp arealet og legg inn antall kvadratmeter i kalkulatoren.

I priskalkulatoren har vi brukt standarden Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, en kvalitet som er velegnet til private oppkjørsler og gårdsplasser.

Vi kan levere opp til Agb16, men da dreier det seg som oftest om asfaltering av industriområde eller lignende som er beregnet for tungtrafikk. Ønsker du å kombinere asfalt med for eksempel belegningsstein, støttemurer og trapp? Kontakt oss gjerne med dine idéer og skisser, så bistår vi med praktiske løsninger og kostnadseffektive forslag.

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!