Snakk med oss Asfaltkalkulator

Asfaltering – slik senker du prisen.

Er du en av mange som har tenkt å oppgradere utearealet med asfalt/belegningsstein? Den travleste asfaltsesongen nærmer seg, og det kan være lurt å starte prosessen nå med tanke på tidspunkt for gjennomføring. Hva prosjektet koster – asfaltprisen – er selvsagt en viktig faktor. Her er noen tips for å redusere budsjettet.

Egeninnsats

Når asfalteringen er fagmessig utført, vil du få et jevnt og pent, solid dekke som holder seg så og si vedlikeholdsfritt i cirka 20 år. Vil du gjøre hele eller deler av jobben selv, er det viktig at du starter med fundamentet; fundamenteringen er helt avgjørende for at det ikke skal oppstå senkninger, hull eller ujevne kanter.

1: Etabler fundamentet

Er grunnen sterk nok til å bære vekten av asfalt? Du vil normalt trenge et underlag på cirka 10-20 cm med finknust grus eller pukk, bærelaget, til å fordele belastningen. Dersom grunnen består av bløte jord- eller leiraktige masser må du beregne et tykkere bærelag.

Underlaget må komprimeres godt før du asfalterer. Dette gjør du ved å vanne rikelig før du komprimerer med en vibroplate eller tilsvarende. Setninger og senkninger kan oppstå dersom fundamenteringsjobben ikke er fagmessig korrekt utført.

2: Kvitt deg med vannet

Råasfalt er et naturprodukt og en knapp ressurs, noe som gjør at brukt asfalt fraktes til asfaltverk og blandes inn i produksjonen av ny asfalt. Som kunde har du muligheten til å påvirke; du kan bestille miljøvennlig asfalt hvor inntil 40% av blandingen er resirkulert. Standarden, kvaliteten og utseendet på asfalten blir like god om du velger miljøasfalt – produktet er også konkurransedyktig rent Asfalten må ikke legges på et underlag som kan bevege seg fordi det suger/holder på vann. Her må du også være oppmerksom på høydeforskjeller i terrenget rundt, slik at det ikke oppstår fare for tilsig av vann. Du må også beregne for at overflatevann renner i terrengets naturlige helning og selvsagt bort fra vegger og faste installasjoner. Vi anbefaler 2% helning hele veien bort fra dekket, alternativt en dreneringsløsning med sluk. Fallet etableres i underlaget, før du legger asfalt.

3: Fjern vegetasjon

Bruk sterk ugressfjerner på området som skal asfalteres. Det er viktig at arealet er helt fritt for plantevekst før du starter med grunnarbeid/etablering av underlaget. Dette er den enkleste delen av forarbeidet, og den kan du med fordel utføre selv.

La Øst Asfalt gjøre jobben

Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken, også når det kommer til legging av asfalt og belegningsstein og forarbeid tilknyttet dette. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og har fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

Miljøvennlig med Øst Asfalt – 97% utslippsreduksjon

Vi tar på oss asfalteringsoppdrag i Oslo og sentrale deler av Viken – ingen jobb er for liten eller for stor. Dette inkluderer også prosjekter hvor asfalt kombineres med for eksempel kant- eller belegningsstein og trapp for å skape et helhetlig, pent utemiljø. Når du engasjerer Øst Asfalt,  garanterer vi profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris, med fokus på ordnede forhold og systematisk, dokumentert HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

Bruk våre kalkulatorer – estimer prisen selv

Prisen på jobben avhenger, ganske enkelt, av hvor mange kvadratmeter asfalt som skal legges og hvilken kvalitet du ønsker på asfalt og for eksempel belegningsstein. Når du har brukt våre kalkulatorer som du finner her, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på mail eller telefon for å diskutere dine idéer og få hjelp.

Ta kontakt!

Ring oss på telefon 405 99 407, eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!