Snakk med oss Asfaltkalkulator

Asfaltering, hva koster det?

Prisen avhenger av svarene på 5 spørsmål: 
Hvor stort er arealet som skal asfalteres? Hvordan er atkomst og grunnforholdene? Hvor langt unna er det? Hvilken kvalitet (asfalttype) ønsker du? Hvor god jobb gjør asfalteringsbedriften?

Du kan gjerne også tenke pris per år, altså til du må asfaltere på nytt. Godt utført asfalteringsarbeid bør gi deg pen og vedlikeholdsfri asfalt som varer i 20 år. Det igjen avhenger i første rekke av at asfalteringsarbeidet utføres fagmessig. Og det starter med de viktige forberedelsene og grunnarbeidet.

Fjern vegetasjon, gjør grunnarbeidet ordentlig
All vegetasjon må bort fra området, bruk en ugressfjerner som tar knekken på plantene for godt.

Grunnarbeidene handler om mye om fysikk og erfaring. Ferdig lagt asfalt er et tungt og hardt dekke; hensikten med grunnarbeidene er å sørge for at grunnen tåler vekten over tid, og at det bygges opp riktig med tanke på hvor vannet skal ledes.

Når Øst Asfalt gjør jobben, så gjør vi den fagmessig fra starten av. Det betyr at vi ofte ender opp med å grave bort og fjerne masse og sjekke helninger/vannveier før vi bygger opp med pukk og gruslag med en tykkelse på minst 10 cm. En av egenskapene til pukken er at den fordeler trykket slik at grunnen tåler  vekten av asfalten, noe som igjen gjør at dekket holder seg jevnt og pent i årevis. 

Valg av asfalttype og tykkelse
Når du skal velge asfalt, vil du fort komme over forkortelser av typen Agb8 og lignende. Agb er forkortelse for asfaltgrusbetong, mens tallet bak forteller hva som er den største steinstørrelsen som finnes i dekket. Større tall bak agb betyr større stein og et dekke som tåler mer vekt. På private tun, oppkjørsler og gangveier med begrenset eller ingen biltrafikk så bruker vi Agb8 som standard, dersom du som kunde ikke har spesielle ønsker.

Apropos spesielle ønsker, vi kan selvsagt inkludere kantstein, heller, trapper, rosetter og andre løsninger som gir eiendommen din identitet og et mer påkostet preg.

Bruk vår priskalkulator
På nettsiden vår finner du asfaltkalkulatoren som gir deg prisen med det samme. Mål opp arealet og legg inn antall kvadratmeter i kalkulatoren. I priskalkulatoren har vi brukt standarden Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, en kvalitet som er velegnet til private oppkjørsler og gårdsplasser. Vi kan levere opp til Agb16, men da dreier det seg som oftest om asfaltering av industriområde eller lignende som er beregnet for tungtrafikk.

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Bruk gjerne asfaltkalkulatoren til å beregne budsjett, og/eller kontakt oss for en samtale om prosjektet ditt.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!