Asfaltkalkulator

Asfaltering for seriøse aktører og HMSREG

Hvis du ikke gir oppdraget til Øst Asfalt, velg i hvert fall en av de andre seriøse aktørene på markedet. Å legge asfalt involverer tunge maskiner, kokende varm og tung masse og arbeidsfolk som har en selvsagt og lovfestet rett til å ha en trygg arbeidsplass hvor HMS har absolutt høyeste prioritet. Å velge en HMSREG-bedrift til å gjøre jobben er i tillegg rimeligere enn mange tror.

Velg en godkjent bedrift
Som en anerkjent og godkjent bedrift, så ønsker vi i Øst Asfalt å bidra til bekjempingen av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I tillegg til at dette er viktig for å sikre gode, trygge arbeidsplasser og ordnede forhold, øker det også kvaliteten på leveransene og oppdragene vi som bransje samlet gjør for våre oppdragsgivere. Du, som bestiller oppdragene, har en viktig rolle i dette; når du alltid velger en seriøs og godkjent bedrift så bidrar du til å gjøre vårt fagområde mindre interessant for de kriminelle.

HMSREG
HMSREG er en portal som hjelper deg med å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse. Hmsreg.no har siden 2016 samlet inn og registrert erfaringsdata, merknader og annen nøkkelinformasjon om leverandører og leveranser. Her logges for eksempel inn- og utpasseringer på arbeidslokasjoner med varsling av uregelmessigheter og avvik. Avvik kategoriseres og samles som erfaringsdata knyttet til leverandøren og eventuelle underleverandører. 

Øst Asfalt er HMSREG-godkjent
Vi er selvsagt opptatt av å være konkurransedyktige, både på kvalitet, pris og leveringsdyktighet. I vår bransje systematisk HMS-arbeid, kvalitetskontroll og dokumentasjon av at norske og internasjonale lover og miljøkrav en forutsetning for at vi skal bli vurdert i anbudsprosesser ved offentlige innkjøp.  

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle jobber knyttet til uteanlegg i Oslo og sentrale deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
Vi jobber kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!