Snakk med oss Asfaltkalkulator

Asfaltering av offentlige veier

Å bli tildelt oppdrag fra kommuner er et kvalitetsstempel. Når du kjører forbi et område som er merket veiarbeid eller asfaltering, så er det en jobb som involverer mye mer enn det du ser. Du skal vite at den bedriften som utfører oppdrag på en offentlig vei har orden på alle sider ved virksomheten.

HMS først
HMS-arbeidet er organisert og dokumentert ned til minste detalj. Her er det mer enn verneutstyr og arbeid-/hviletid som må være i orden. Når vi er på oppdrag, så er vi avhengige av hverandre, ikke minst med tanke på sikkerhet. Kurs-/utdanning og ferdighetsprøver – selvsagt dokumentert – gir de nødvendige og oppdaterte sertifiseringene som kreves for å utføre de ulike oppgavene.

Trafikkdirigering
Pågående veiarbeider betyr ofte at veien er sperret i en av kjøreretningene. For større prosjekter reguleres trafikken med trafikklys, mens manuell dirigering er løsningen for å få trafikken forbi mindre veiarbeider. Manuell dirigering er en av de viktigste oppgavene på arbeidsstedet; sikkerheten – både for de som arbeider og for trafikantene – avhenger av korrekt og tydelig dirigering. Alle som dirigerer for Øst Asfalt har gjennomgått kurs og er sertifisert for denne arbeidsoppgaven.

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nær 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). Hele vår maskinpark går på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Gjenbruk av asfalt
Asfalt er et naturprodukt som gjenbrukes; gammel, slitt asfalt skjæres opp og innleveres for oppmaling til asfaltgranulat som så inngår i produksjon av ny asfalt. Fokuset på miljø, sikkerhet og profesjonalitet er gjennomgående hos Øst Asfalt og alle andre seriøse aktører i bransjen vår.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!