Asfaltkalkulator

Asfaltere innkjørsel

Asfaltering av innkjørsel eller gårdsplass er et tiltak som bidrar til å definere uterommet og gir et ryddig, løftet inntrykk av eiendommen. Med asfalt vil du i tillegg få et slitesterkt og vedlikeholdsfritt dekke som holder seg fint i 15-20 år.

Asfalt er pent
Det er mye som faller på plass når du asfalterer innkjørselen/gårdsplassen; du etablerer samtidig klare linjer og avgrensninger, noe som rydder ordentlig opp i det estetiske. Asfalt som går over i kant- eller belegningsstein, plen, trapper eller veranda. Inntrykket av huset blir et helt annet når du legger asfalt.

Tegn og fortell!
Vi anbefaler at du tar frem papir og blyant, eller et tegneprogram, og lager en skisse over uterommet. Hvor skal det være plen, prydbusker, eventuelt belegningsstein, støttemur eller trapp og hvor skal asfalten legges? Da vil du danne deg et bilde av helheten, noe som igjen gjør jobben lettere for deg når du skal bestille asfalt. Har du spesielle ønsker, som for eksempel å bryte opp asfaltdekket med belegningsstein lagt i en bestemt form, så tegner du inn det. Vi i Øst Asfalt utfører jobben slik at du får det akkurat som du vil ha det. Vi blir inspirert av utfordringer, og vi tar gjerne ansvar for å realisere hele prosjektet inkludert legging av ferdigplen, etablering av støttemurer, bruk av belegningsstein og trapp.

Grunnarbeidet er viktig, og du kan bidra!
Dette er viktig for å få et jevnt og pent dekke med lang levetid. Asfalt er et tungt dekke, og da er det selvsagt helt avgjørende at det er legges på en grunn som tåler vekta, også over tid. Er det en etablert grusvei eller gårdsplass som skal asfalteres, eller dreier det seg om et område som inntil nylig har hatt vegetasjon? All vegetasjon må fjernes før vi bygger opp pukklaget som asfalten skal ligge på. Dette er en jobb du kan gjøre selv ved hjelp av et sterkt ugressmiddel.

Vi beregner selvsagt også helninger, slik at overflatevannet renner av i den retningen vi planlegger.

Når Øst Asfalt tar oppdraget, så gjør vi det fagmessig fra starten av. Det betyr at vi ofte må fjerne jordholdig masse før vi bygger opp med et pukk og gruslag på minst 10 cm. Dette gjør vi fordi pukklaget bidrar til å fordele vekten av asfalten slik at dekket holder seg jevnt og pent i årevis. Du må gjerne ta deler av jobben med grunnarbeidet selv, hvis du har tid og interesse for det.

Valg av asfalttype og tykkelse
Når det er snakk om asfaltering av innkjørsler og gårdsplasser, så anbefaler vi så og si alltid asfalttypen agb8 (asfaltgrusbetong med steinstørrelse 8) – det er også denne som er lagt inn i vår asfaltkalkulator. Årsaken er at denne asfaltkvaliteten egner seg for områder som i liten grad utsettes for trafikk. Det har ingen hensikt å betale ekstra for å få et asfaltdekke som tåler industri og tungtrafikk foran huset. Vår normerte asfalttykkelse er på 40 mm.

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav.

Bruk gjerne asfaltkalkulatoren til å beregne budsjett, og/eller kontakt oss for en samtale om prosjektet ditt.

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!