Snakk med oss Asfaltkalkulator

Asfaltering av innkjørsel/gårdsplass i Oslo og Viken

Solid, pent, miljøvennlig og med lang levetid; å legge asfalt er et valg som også løfter inntrykket av – og verdien på – eiendommen. Fagmessig lagt asfalt har en forventet vedlikeholdsfri levetid på cirka 20 år; det betyr at du vil spare mye på å få jobben gjort skikkelig en gang for alle.

Asfaltering av innkjørsel i Oslo

God planlegging

Start med å måle opp arealet; bruk gjerne vår asfaltkalkulator for å beregne hva prosjektet vil koste.

Helning og grunnforhold

Mye leire, fjell eller sandholdig jord, naturlige vannveier og topografien i nærområdet? Et flott og solid sluttresultat avhenger av grunnforholdene; det kan være store forskjeller på jordsmonnet hos deg sammenlignet med naboeiendommen. Hvert enkelt prosjekt – ikke minst gravearbeidene – må beregnes på stedet. Vi må for eksempel bestemme hvor vannet skal ledes før vi tar det første spadestikket.

Grunnarbeidet avgjør sluttresultatet

Vi må sørge for å bearbeide grunnen slik at den bærer vekten av asfalten over tid. Dette involverer eliminering av vegetasjon, gravearbeid, opparbeiding av grus/pukklag (tykkelse) og en plan/løsning for overganger/skjøter mellom asfalt og f eks plen, belegningsstein, støttemur eller trapp. Du vil for all del unngå dumper eller asfaltkanter som smuldrer; slike svakheter vil vokse seg større for hvert år.

Kontakt Øst Asfalt før det blir for travelt!

Du er i trygge hender når du lar Øst Asfalt gjøre jobben. Våre dyktige asfaltleggere måler og gjennomfører grundige undersøkelser, gjør grunnarbeidene fagmessig legger asfalten raskt og til avtalt tid. Erfaringene fra foregående år viser at vi får mange henvendelser frem mot fellesferien; vi anbefaler at du kontakter oss så tidlig som mulig for å minimere ventetiden for ditt prosjekt.

Fagmessig utført = lang levetid

Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – også der hvor asfalt kombineres med for eksempel betong, kantstein, støttemur eller trapp – i Oslo og deler av Viken. Garantert profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon

I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Ta kontakt!
Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail.

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!