Asfaltkalkulator

Asfalt og gjenvinning – hvor skal asfalt kastes?

Det er kanskje ikke det første du tenker på, men moderne asfalt er et miljøvennlig naturprodukt. Asfalt kan og bør resirkuleres og brukes i produksjonen av ny asfalt. 

Her får du tips til hva du skal gjøre når du har asfalt du vil kvitte deg med.

Hva består asfalt av?
Asfalt er i naturen, og den største forekomsten i verden finnes i Pitch Lake (også kalt asfaltsjøen) på Trinidad. Asfalten er «i slekt med» råolje og dannes når oljen kommer i kontakt med luft. Naturlig råasfalt inneholder bitumen, aske og vann hvor andelen bitumen kan variere fra 5-80%. Bearbeidet asfalt – den vi bruker på veier, parkeringsplasser, i oppkjørsler og andre steder – består av steinmaterialer som bindes sammen av den svarte jordoljen bitumen. Avhengig av det steinmaterialet vi bruker i produksjonen, får vi varianter som asfaltbetong og asfaltgrus med ulike egenskaper.

Hvordan kvitte seg med brukt asfalt?
Asfalt er en knapp ressurs, og det er en nasjonal målsetting å gjenbruke mest mulig. Når du lar et profesjonelt firma som Øst Asfalt gjøre jobben med å fjerne gammel asfalt, så river vi den opp i flak som vi håndterer i tråd med regler og leverer til et asfaltverk. Her varmes den brukte asfalten opp, gjenvinnes og brukes i produksjonen av ny asfalt.

Når du har en håndterbar mengde asfalt, noen flak, så kan du selvsagt også velge å levere det inn selv. Merk at asfalt ikke skal dumpes på fyllinger eller brukes som fyllmasse. Du har valget mellom å levere inn til et godkjent mellomlager eller deponering. Kontakt den kommunale renovasjonsbedriften for å få informasjon om hvor du hvordan du bør håndtere og hvor du kan levere brukt asfalt i din kommune.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!