Asfaltkalkulator

Asfalt og betong, hva er best egnet?

Noen ganger står valget mellom asfalt og betong. Til oppkjørselen eller gårdsplassen. Valget avhenger ofte av budsjett og hvilket resultat du ønsker å oppnå. Materialene kan fint kombineres, og da trenger du ikke å velge.

Betong har, i likhet med asfalt, vært i bruk siden oldtiden. Betongen, som lages når du blander sement og vann med tilslag av sand- og steinmaterialer, har uendelig mange bruksmuligheter. Fra noe så enkelt som betongheller til hovedmateriale i større konstruksjoner som demninger, broer, kaier, oljeplattformer og bygninger samt en rekke prefabrikerte betongelementer og byggevarer.

Alt blir bedre når du har en god plan, en skisse, før du går i gang med å opparbeide utearealet hjemme. Hvor skal oppkjørsel/gårdsplassen starte/slutte, hvor legger du gangveien og hvor er det hensiktsmessig å etablere trapp eller trinn?

Når du har fått idéene dine ned på papiret, så er du velkommen til å ta kontakt for å diskutere planen med oss i Øst Asfalt. Vi kan bistå med å foreslå gode og kostnadseffektive løsninger som gir deg det sluttresultatet du ønsker, både med hensyn til estetikk og budsjett. I et slikt planleggingsmøte finner vi ofte ut hva du kan og bør gjøre med egeninnsats og hva vi eventuelt kan bistå med. Betong, asfalt eller ja takk – begge deler?

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.  

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!