Asfaltkalkulator

Pris på asfaltering

Det virker i utgangspunktet som en smal sak å innhente pristilbud og sammenligne mellom flere. Du har et gitt areal i kvadratmeter som skal asfalteres, og da er det vel bare å gå for det billigste? Om det ikke var for at kvaliteten varierer veldig, noe som påvirker utseende og levetid, hadde det vært så enkelt. Her er de viktigste faktorene som påvirker kvalitet og pris på asfaltering. 

Areal og atkomst
Det totale antall kvadratmeter som skal asfalteres er selvsagt den viktigste faktoren i det totale prisbildet. Atkomsten er også en faktor; dersom du har fått pris av noen som ikke har tatt hensyn til dette så kan du fort få en ekstra post på fakturaen. Avstanden fra asfaltbedriften til området som skal asfalteres er også av betydning. 

Vegetasjon må fjernes
All vegetasjon må elimineres før du bygger opp med grunnarbeid og legger asfalt. Vi vil ikke ha noe av at planter etterhvert vokser opp gjennom asfalten, så dette må bort – en gang for alle. Dette arbeidet kan du gjøre selv med et sterkt ugressmiddel, så slipper du å betale oss eller noen andre for å gjøre det.

Grunn og grunnarbeid
Dette er uhyre viktig for å få et jevnt og pent dekke med lang levetid. Asfalt er et tungt dekke, og da er det selvsagt helt avgjørende at det er legges på en grunn som tåler vekta, også over tid. Er det en etablert grusvei som skal asfalteres, eller dreier det seg om et område som inntil nylig har hatt vegetasjon? Når Øst Asfalt tar oppdraget, så gjør vi det fagmessig fra starten av. Det betyr at vi ofte ender opp med å fjerne masse og sjekke helninger/vannveier før vi bygger det opp med pukk og gruslag med en tykkelse på minst 10 cm. En av egenskapene til pukken er at den fordeler vekten av asfalten, noe som gjør at dekket holder seg jevnt og pent i årevis.

Valg av asfalttype og tykkelse
Når du skal velge asfalt, vil du fort komme over forkortelser av typen Agb8 og lignende. Agb er forkortelse for asfaltgrusbetong, mens tallet bak forteller hva som er den største steinstørrelsen som brukes i dekket. Større tall bak agb betyr større stein og et dekke som tåler mer vekt. På private tun, oppkjørsler og gangveier med begrenset eller ingen biltrafikk så er det mest vanlig å bruke Agb8. 

Øst Asfalt bruker som hovedregel Agb8 med en asfalttykkelse på 4 cm, og det er også dette som er forutsatt når vi beregner pris med asfaltkalkulatoren. Du kan selvsagt overstyre kalkulatoren ved å velge en annen asfalttykkelse med større steiner. Vi vil i de fleste tilfeller likevel anbefale Agb8 eller Agb11 – også for å holde kostnadene nede – avhengig av hva som skal asfalteres. Vi kan levere opp til Agb16, men da dreier det seg som oftest om asfaltering av industriområde eller lignende som er beregnet for tungtrafikk. 

Lover og regler for HMS og miljø
Øst Asfalt utfører alle typer oppdrag, små og store, med yrkesstolthet og til avtalt tid og pris. Systematisk HMS-arbeid og etterutdanning står sentralt i vår virksomhet, og selskapet er derfor også godkjent leverandør gjennom Oslo Kommunes portal HMSREG.

Som et selskap i vekst, så er vi bevisst på at vår maskinpark alltid skal være blant bransjens mest oppdaterte og miljøvennlige, slik at vi med klar margin møter nasjonale og internasjonale miljøkrav. 

Bruk gjerne asfaltkalkulatoren til å beregne budsjett, og/eller kontakt oss for en samtale om prosjektet ditt.

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!