Asfaltkalkulator

Graving og masseutskiftning

Et vellykket graveprosjekt avhenger alltid av tre forhold – planlegging, kompetanse og utstyr/maskinpark. Og det er planleggingen som er viktigst. 

Øst Asfalt tar imot alle typer graveoppdrag, inkludert masseutskiftning. Små og store prosjekter kommer fra private, borettslag/sameier, entreprenører og kommuner. Vi, som har lang erfaring med gravearbeid, vet at ingen jobber er like. Derfor har vi standardiserte arbeidsprosesser for kvalitetssikring av arbeidet.

Forberedelser/planlegging
Vi vurderer grunnforholdene og topografien. Dette er ikke noe vi tar “på øyemål”, men en grundig prosess hvor vi måler og beregner. Terrengets helning, vannveier og øvrige grunnforhold. Konsekvensanalyse før graving/masseutskifting er særdeles viktig; hva kan (vil) skje med tilstøtende områder når massen flyttes? Det finnes dessverre mange eksempler – og filmsekvenser på YouTube – som viser fatale konsekvenser av hodeløst utført gravearbeid. 

Vi i Øst Asfalt dokumenterer alle prosesser, og vi starter aldri med gravearbeidet før vi er helt sikre på at våre beregninger er riktige.

Kompetanse
Vi er, som firmanavnet tilsier, en bedrift som legger mye jevn og fin asfalt. Kvaliteten på våre asfalteringsprosjekter avhenger alltid av at gravearbeidet utføres med høy presisjon. I tillegg til at asfalten skal være jevn, er vi alltid påpasselig med kanter og yttergrensene for asfalten. Dette krever fokus og nøyaktighet fra våre dyktige gravemaskinførere. Når du gir oss et grave- eller masseutskiftningsoppdrag, så er det denne kompetansen og nøyaktigheten – kall det gjerne yrkesstolthet – vi tar med oss sammen med maskiner og utstyr. 

Utstyr/maskinpark
Vår maskinpark er topp moderne, helt klart av de beste og mest miljøvennlige i bransjen.

Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som gir en utslippsreduksjon på hele 97% sammenlignet med forrige motorgenerasjon (kilde: Transportøkonomisk Institutt). Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at våre nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 skal hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Som oppdragsgiver, enten du er privatperson, entreprenør eller offentlig, så har du alle muligheter til å bidra til at HMS- og utslippsmål knyttet til asfaltproduksjon, transport og asfaltering blir etterlevd. Først og fremst ved å engasjere oss, eller en annen seriøs asfaltbedrift som tenker HMS og miljø, til å utføre arbeidet. 

Om oppdraget er lite eller stort spiller ingen rolle, kontakt oss gjerne dersom du vil ha jobben raskt og godt utført, innenfor budsjett!

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!