Asfaltkalkulator

Hvordan legge asfalt?

Kvaliteten på grunnarbeidet er nøkkelen til at det ferdige asfaltdekket blir pent, at holder seg vedlikeholdsfritt i mange år og tåler den bruken det er ment for. Hovedprinsippet er at grunnen skal tåle vekten av asfalten, år etter år, og da må grunnarbeidet planlegges og utføres i forhold til jordsmonn og topografi.

Hardt mot hardt
Hovedprinsippet er at du må sørge for at grunnen tåler og fordeler vekten av asfalten. Det betyr at etablering av asfalt i de aller fleste tilfeller involverer gravearbeider. Dersom området som skal asfalteres inneholder mye jord og leire så må det graves mer, det samme gjelder hvis området er hellende og trafikkerer vann fra områdene rundt. Du må bearbeide grunnen helt til at den er fast og hard, først da tåler den vekten av asfalten.

Bærelag av pukk eller grus
Bruk finknust grus eller pukk til underlag, det vi omtaler som asfaltens bærelag. Anbefalt tykkelse på bærelag avhenger av grunnen/jordsmonnet og hvilken vektbelastning/bruk asfalten utsettes for. Skal den tåle personbiltrafikk, så bør bærelaget være på 10-20 cm; dersom grunnen består av  bløte jord- eller leiraktige masser, så må bærelaget være tykkere. Husk at du må beregne fall, for vannavrenning, samtidig med at du etablerer bærelaget.

Komprimering av underlag før asfaltering
Bærelaget må komprimeres før du asfalterer. Det gjør du ved å vanne materialet godt før du komprimerer med en vibroplate eller tilsvarende. Når du har gjort en god komprimeringsjobb, så unngår du at det danner seg setninger som igjen gir vanndammer på den ferdige asfalten. Pass også på at du fjerner all vegetasjon omhyggelig før du asfalterer – bruk et kraftig, godkjent ugressmiddel.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle asfalteringsjobber knyttet til uteanlegg i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 vil hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!