Asfaltkalkulator

Grønnere asfaltering

I likhet med samfunnet forøvrig, så er også vi i Øst Asfalt opptatt av å bidra til at vi når nasjonale og internasjonale krav til utslippsreduksjoner. Rent konkret betyr det at vi jobber kontinuerlig med tiltak som reduserer miljøavtrykket. Her er noen av dem:

97% utslippsreduksjon
Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Hele maskinparken over på miljøvennlig drivstoff
I løpet av 2020 skal hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Mer miljøvennlig asfalt
Det er også betydelige miljøgevinster å hente i selve asfaltproduksjonen. Lavtemperatur asfalt (gjenbruksasfalt) er asfalt som produseres på lavere temperatur, eller gammel asfalt som gjenvinnes og brukes i produksjonen av ny. Våre samarbeidspartnere kan levere miljøvennlig asfalt med inntil 40% gjenbruk. Vi håper at våre kunder, private og næringsdrivende, vil bidra ved å etterspørre mer miljøvennlig asfalt.

Lang levetid er bra for miljøet
Når grunnarbeidet er fagmessig utført, så får du med asfalt en jevn og pen overflate som er helt vedlikeholdsfri. Den tåler snø, is og tøff behandling i cirka 20 år før du trenger å foreta deg noe – en så varig løsning er miljøvennlig i seg selv.

Vi jobber systematisk og faktabasert med miljøløsningene.

Internasjonale og nasjonale klimaavtaler og -mål er veldig konkrete og godt dokumentert. I 2017 ble Norges totale utslipp målt til 52 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Av disse sto transportsektoren alene for 15 millioner tonn CO2, eller cirka 30 % av de totale utslippene. Veitrafikken sto alene for nesten 9 millioner tonn CO2. De vedtatte utslippsreduksjonene kan bare oppnås når alle bidrar – Øst Asfalt har dette høyt på agendaen.

Miljøet trenger hjelp av etterspørselen
Selv om vi, som nevnt, gjør det vi kan for å redusere utslippene, så trenger vi – og samfunnet – hjelp fra bevisste kunder.

Som oppdragsgiver, enten du er privatperson, entreprenør eller offentlig, så har du alle muligheter til å bidra til at utslippene knyttet til asfaltproduksjon, transport og asfaltering blir ytterligere redusert. Først og fremst ved å engasjere oss, eller en annen av et gledelig økende antall seriøse asfaltbedrifter som tenker miljø, til å utføre arbeidet. Vi liker å bli utfordret, særlig når det bidrar til å realisere mer miljøvennlige prosjekter. 

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!