Snakk med oss Asfaltkalkulator

Forskjellen på asfalt – egenskaper og kvalitet

Det er forskjell på asfalt. Utgangspunktet er naturens egen råolje (bitumen) og hvordan vi blander den med for eksempel stein, grus eller gjenbruksasfalt med tanke på hvilke egenskaper den ferdig lagte asfalten skal ha. For alle som skal legge asfalt, inkludert privatkunder, handler det om å velge en asfaltblanding som passer til bruken.

Dyrest er ikke best
Det er ikke noe poeng i “å ta i litt ekstra” når du skal velge asfaltblanding; skal gårdsplassen eller innkjørselen tåle vekten av et par biler og en sykkel, er det ingen vits i å etablere et dekke som er så sterkt at det vil fungere som innlastningsrampe eller snuplass for tungtrafikk. Øst Asfalt hjelper deg gjerne med å velge rett kvalitet, det vil ofte si Agb8 for vanlige gårdsplasser.

Ab og Agb – hva betyr bokstavene?
Asfaltbetong (Ab), Asfaltgrus (Ag), Asfalt grus og betong (Agb) – bokstavene er forkortelser som forteller hva asfaltblandingen består av, verre er det ikke.

….og tallene?
Tallene bak bokstavkoden angir diameteren på stein, grus og sandkorn som benyttes i produksjonen; Ag11 betyr at det er asfaltgrus hvor 11 millimeter er diameteren på de største grusbitene. Som hovedregel vil større diameter indikere økt stabilitet/hardhet, men dette varierer også med hvilken steinsort som brukes. Tykkelsen på asfaltlaget varierer vanligvis mellom 30-60 mm, avhengig av hvilken belastning og bruk den ferdig lagte asfalten skal utsettes for

“Standard” asfalt
Erfaring viser at Agb8, asfalt med grus og betong lagd av biter med maksimum 8 millimeter diameter, er en variant/kvalitet som er velegnet for gårdsplasser og sykkel- og gangveier i boligområder. Overdimensjonering, det vil for eksempel si å legge asfalt beregnet for områder der vogntog laster av og på, er på alle måter uhensiktsmessig og dyrt. I Øst Asfalt bruker vi som oftest Agb8 og 40 mm tykkelse på asfaltlaget; det er også denne kvaliteten og dimensjonen som er lagt til grunn for vår asfaltkalkulator.

Kan jeg bestille miljøvennlig asfalt?
Asfalt er en knapp ressurs, og i Norge produseres cirka 7,5 millioner tonn årlig. Brukt og/eller utslitt asfalt blir levert til et asfaltverk for resirkulering, det vil si at den males opp til granulat som inngår i produksjonen av ny asfalt. Også innen asfaltproduksjon går produktutviklingen i miljøvennlig retning, blant annet ved at bitumen erstattes med alternative bindemidler og lavtemperaturasfalt. Vi i Øst Asfalt følger nøye med på utviklingen og produkttestene med mål om alltid å levere miljøvennlig, noe som også gjenspeiles i vår maskinpark.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag, inkludert eventuelt forarbeid som graving og grunnarbeider, i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer fagmessig og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens nyeste maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag.

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM).

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!