Snakk med oss Asfaltkalkulator

Fartshumper i borettslaget?

Trafikksikkerhet kommer foran alt annet, noe som selvsagt er allmengyldig på private småveier i borettslag og sameier som overalt ellers. Erfaringer og forskning viser at det å etablere fartshumper er betydelig mer effektivt enn skilting når det kommer til faktisk fartsreduksjon. 

Fartshump, ikke -dump
Før vi går videre tar vi oss tid til en liten, men viktig, språklig presisering: En forhøyning i asfalten, som demper farten for eksempel på veier i boligstrøk, heter og skrives fartshump. En hump går oppover, mens en dump kan være et hull eller en senkning. 

Fartshumpen er ingen ny oppfinnelse fra for eksempel Drammen eller Trøndelag, den første humpen ble etablert i New Jersey for mer enn 100 år siden. Formålet var det samme den gang som nå, selv om gjennomsnittsbilens topphastighet i 1906 ble målt til 48 km/t.

Fartshumper får mye juling og må re-etableres
En hump i veien, plutselig eller ikke, utsettes for et lang større trykk enn vanlig, flat asfalt. Dette fører selvsagt til at humpen gradvis slites ned og mister effekt etterhvert som årene går og stadig flere tunge kjøretøy passerer og presser. 

La Øst Asfalt etablere fartshumpene
Vi har lang erfaring i å etablere, og re-etablere fartshumper med lang levetid for kommuner, borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner. Når vi gjør jobben, sørger vi for at den utføres fagmessig, til avtalt tid og innenfor budsjett. Vi passer selvsagt også på at humpene får standardisert og akseptert utforming, høyde og forløp. Dette er viktig fordi vi helst ønsker å oppnå fartsreduksjon uten å irritere sjåførene. Våre fartshumper er designet og bygget slik at de skal være behagelige å passere når kjøretøyet har tilstrekkelig lav fart.

Våre ansatte er dyktige fagfolk med erfaring og yrkesstolthet. Vår maskinpark er blant bransjens mest miljøvennlige, og vi kan dokumentere at vi følger alle lover og regler med hensyn til HMS og miljø. Dette er viktige forhold som tillegges avgjørende betydning hver gang vi får oppdrag fra kommuner og andre offentlige oppdragsgivere.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av prosjektet ditt til post@ostasfalt.no!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!