Snakk med oss Asfaltkalkulator

Drenering før asfaltering

Når du skal legge ny asfalt, ønsker du at resultatet skal bli jevnt, slitesterkt og at det holder seg pent de neste 20 årene. Det er det du gjør før asfaltering – grunnarbeidene – som er viktigst for å oppnå et godt resultat. Hvor skal vannet ta veien?

Gravearbeider og drenering
Vi må sørge for at grunnen tåler vekten av den ferdig lagte asfalten. Asfaltdekkets størrelse og grunnforholdene avgjør hvor mye som må gjøres før vi kan legge asfalten. Vi må fjerne løsmasser og leire slik at vi får et stabilt utgangspunkt som vi kan bygge opp med pukk/grus. I samme operasjon vurderer vi terrenget rundt med tanke på vann. Mye vann/fukt i grunnen betyr at underlaget beveger seg; som kjent så fører frost til at vann utvider seg, noe som vil gi de typiske setningsskadene som bilister særlig opplever på mindre veier om våren. Det er selvsagt de samme fysiske lover som gjelder når du asfalterer privat; vannholdig grunn vil over tid gi setningsskader – som vokser år etter år – i asfalten. 

I noen prosjekter etablerer vi dreneringsløsninger, med eller uten sluk, for å lede vannet bort. På mindre områder, og i flatt terreng, holder det ofte å beregne en helning på 2% slik at overflatevann renner av.

La Øst Asfalt gjøre jobben
Vi utfører alle typer asfalteringsoppdrag – inkludert fjerning og miljømessig håndtering/innlevering av brukt asfalt – i Oslo og deler av Viken. Vi garanterer profesjonell og effektiv gjennomføring til avtalt tid og pris; vi stiller med en av bransjens mest miljøvennlige maskinparker og fokus på ordnede forhold og systematisk HMS-arbeid. Gode referanser fra privatkunder, entreprenører, kommuner og borettslag. 

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). Hele vår maskinpark går på det mest miljøvennlige drivstoffet.

Ta kontakt! Ring oss på telefon 405 99 407 eller send mail med en kort beskrivelse av asfalteringsprosjektet ditt til post@ostasfalt.no

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!