Asfaltkalkulator

Asfaltering og systematisk HMS-arbeid

Vi i Øst Asfalt er avhengige av alle våre dyktige medarbeidere med lang erfaring og spesialkompetanse. Arbeidsmiljøet og ansattes sikkerhet har derfor høyeste prioritet hos oss. Vi bruker blant annet løsninger fra Grønn Jobb for å følge opp og kvalitetssikre HMS-arbeidet, slik at vi møter og leverer på alle kravene som stilles til bygge- og anleggsbransjen.

I henhold til nasjonale og internasjonale HMS-krav
Når jobben går ut på håndtere tunge maskiner, kjemikalier og varm masse sier det seg selv at vi er avhengig av systematikk i HMS-arbeidet. Vi har samlet all nødvendig dokumentasjon, inkludert avtaler og prosessbeskrivelser, på ett sted. Dette er tilgjengelig for alle ansatte, slik at de lett kan se hvordan bestemte oppgaver skal utføres og dokumenteres. 

Kontrollér oss!
Sikkerhet kommer alltid først, og det er heldigvis også prioritert hos flere av våre konkurrenter. Vi kan dokumentere alt ned til den minste detalj, enten det er snakk om arbeidstid eller servicehistorikk på maskiner og utstyr. Så vel kunder som tilsynsmyndigheter er velkommen til å kontrollere oss, gjerne ofte og grundig. Det er denne typen kontroller som viser hvilke bedrifter som er grundige og seriøse…og hvilke som ikke er det. Vi trenger så avgjort våre oppdragsgiveres hjelp til å løfte bransjen med tanke på å prioritere HMS-arbeid.

97% utslippsreduksjon
I tillegg til HMS-arbeidet så jobber vi også kontinuerlig med å gjøre maskinparken vår mer miljøvennlig. Alle våre lastebiler har nå Euro 6 motor, en forbrenningsmotor som Transportøkonomisk Institutt har testet på oppdrag fra Statens Vegvesen (i samarbeid det finske forskningsinstituttet VTT). Da TØI testet 11 busser, målte de NOx-utslipp på 0,21g/km, en reduksjon på nesten 97% sammenlignet med forgjengeren Euro 5. Denne testen stadfester tidligere målinger som viser at nye, tunge kjøretøy nå har svært lave utslipp til luft både når det gjelder NOx og partikler (PM). I løpet av 2020 skal hele vår maskinpark gå på det mest miljøvennlige drivstoffet.

HMS- og miljøarbeid trenger hjelp av etterspørselen
Selv om vi gjør det vi kan for å skape trygge arbeidsplasser og redusere utslippene, så trenger vi – og samfunnet – hjelp fra bevisste kunder.

Som oppdragsgiver, enten du er privatperson, entreprenør eller offentlig, så har du alle muligheter til å bidra til at HMS- og utslippsmål knyttet til asfaltproduksjon, transport og asfaltering blir etterlevd. Først og fremst ved å engasjere oss, eller en annen av et gledelig økende antall seriøse asfaltbedrifter som tenker HMS og miljø, til å utføre arbeidet. Vi liker å bli utfordret, særlig når det bidrar til å realisere mer miljøvennlige prosjekter. 

hms-arbeid

Ta kontakt med oss om du ønsker asfaltering eller annet arbeid – ingen oppdrag er for små eller store!

Ta kontakt

Øst asfalt

Trenger du hjelp ved utføring av anleggstjeneste? Vi hjelper deg!

Legg igjen telefonnummer ditt, så kontakter vi deg!